Do 10. novembra javna rasprava o budžetu Bačke Topole za narednu godinu: Prema planu, u kasi 1,856 milijardi dinara

Do 10. novembra javna rasprava o budžetu Bačke Topole za narednu godinu: Prema planu, u kasi 1,856 milijardi dinara

Foto: MS/Magločistač

07.11.2023

Kategorija: Bačka Topola

Nacrtom odluke o budžetu Opštine Bačka Topola za 2024. godinu, planirani su ukupni javni prihodi i primanja u iznosu od milijardu 858 miliona 269 hiljada 851 dinar, a građani i građanke o budžetskom planu mogu da daju svoje mišljenje sve do 10. novembra, do kad je predviđeno trajanje javne rasprave na ovu temu.

Prema planu, naredne godine će najveći deo opštinske kase, standardno, činiti prihodi od naplate poreza, i to u iznosu od 61% ukupnog budžeta, dok će preneta sredstva iz ranijih godina činiti 20 odsto budžeta, 10 odsto će se prihodovati od donacija i transfera, 8 procenata od neporeskih naplata, a jedan odsto ukupnog budžeta će se priliti od primanja od zaduživanja i prodaje finansijske i nefinansiske imovine.

Kako se navodi u prezentaciji koja je objavljena na sajtu lokalne samouprave, “budžet mora biti u ravnoteži, pa rashodni moraju odgovaratii prihodima”. Tako se najviše – 31 odsto budžeta – planira za korišćenje roba i usluga, gde spadaju stalni troškovi, putni troškovi, usluge po ugovoru, kao i troškovi popravki i održavanja.

Istovremeno se za kapitalne izdatke – koji podrazumevaju izgradnju novih i održavanje postojećih objekata, kao i nabavku mašina, opreme i zemljišta – planira 27 odsto budžeta.

Za budžetsku rezervu za narednu godinu se izdvaja jedan odsto budžeta, na subvencije će otići tri posto, socijalnu zaštitu četiri, a na različite dotacije i transfere školama, Centru za socijalni rad Opštine Bačka Topola i Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” odlazi 10 posto budžeta.

Na rashode za zaposlene u Opštinskoj upravi i u ustanovama budžetsih korisnka odlazi 17 posto opštinskog budžeta, dok je za ostale rashode – gde spadaju novčane kazne, takse i porezi kao i dotacije nevladinim organizacijama – predviđeno 7 odsto.

Hotel, bazen i prečistač i dalje najveći projekti

Kada je reč o budžetskim kapitalnim ulaganjima, kao najznačajnija se i u narednoj godini navodi rekonstrukcija zgrade nekadašnjeg hotela “Panonija” u multifunkcionalni objekat u centru grada.

Među najvećim projektima se navodi i u narednoj godini druga faza izgradnje kompleksa zatvorenog bazena, za šta su uz budžetska sredstva planirana i dodatna iz viših nivoa vlasti.

Takođe, ističe se i projekat izgradnje prečistača otpadnih voda za koji se sada planira ishodovanje vodne dozvole, a pored toga među glavnim projektima stoje i saobraćajna i komunalna infrastruktura.

Uvid u Nacrt odluke o budžetu za 2024. godinu dostupan je u Opštinskoj upravi Bačke Topole na Odeljenju za finansije sve do 10. novembra, svakog radnog dana u veremenu od 9 do 12 sati, do kad je moguće dostaviti i pisane predloge i primedbe na ovaj nacrt.

Dokument, kao i sažeta prezentacija u formi građanskog vodiča kroz Nacrt budžeta za 2014. godinu dostupni su i na sajtu Opštine Bačka Topola.

Podelite sa prijateljima:

2 Komentara na
“Do 10. novembra javna rasprava o budžetu Bačke Topole za narednu godinu: Prema planu, u kasi 1,856 milijardi dinara”

Kasper 7 says:

Evo kako to izgleda iz Opštinske perspektive:
“Gospodin Peter Červenak je pravi doktor. On puno zna, ali sa njim imamo više problema nego koristi. Treba mu okačiti neki trač na leđa i diskriminovati ga što pre. Čujte se sa Jugom(!) nek aktivira Prcu(!).”
Sramota da njegov rad mora i ovde da se objavljuje, kako bi bio potencijalno(!) uslišan. Sve pohvale za rad portala.

Gospodine Peter, sada imate našu pažnju i čuvamo Vam leđa!

Peter Červenak says:

Budžet 2024 Primedbe
Odeljenje za finansije,…etc
Opštinska Uprava B.Topola
Poštovani!
Iznosimo Vam sledeće primedbe na budžet 2024., u krajnje konstruktivnoj nameri.
Prihodi:
Na sreću mesni samodoprinos ne učestvuje u ovom Budžetu. 2022 godine iznosio je 25% od poreza na zarade. Nije se objasnila predviđen namena Mesnog samodoprinosa . Niti se obrazložilo na šta je prethodni Samodoprinos utrošen.Samodoprinos je trebao da se ukine jer nepotrebno opterećuje za osiromašene građane, nenamenski se troši, a dosadašnj primeri, poput autobuske stanice, stadiona koji su građeni sredstvima građana, prodata je budzašto i privatizovana. Nije se prikazalo, na šta se utrošio, niti je iznet plan, zbog čega bi se prikupljao.

Nemoralno stanje sive ekonomije Opštine, pri čemu su zaposleni kod pojedinih privatnih preduzetnika prijavljeni na minimalan lični dohodak, a razliku dobijaju u koverti, bez poreza. Time su i druge stavke minimalne, na pr. penzijski doprinos, i time se odlaskom u penziju stvaraju socialni slučajevi .Poslodavce treba podstaći, da budu društveno odgovorni ka zaposlenima i članovima njihovih porodica, kao i prema Građanima Opštine, da prijave zaposlene čitavim primanjima, a ne na minimalac, i time štete i budžetu Opštine. Zaposleni sa ovakvim primanjima nisu kreditno sposobni. Ukidaju se sredstva školama, zabavištima.
Nedopustivo je , da se umesto zakupa objekata u vlasništvu opštine isti prodaju, poput ikonične krčme “Rigo” u centru Bajše za samo 18100 evra. Ili Gradskog stadiona prodajom TSCu za samo 168.000 evra. Najgore je java zelenu površinu preinačiti u građevinsku, i potom je prodati privatnom licu ( Livada i TSC akademija), kao i menjati nepokretnosti sa SatTraktom ( a ni sa TSCom, koji jje Gradio Akademiju) Opština je ovim odlukama nanela štetu građanima naše Opštine. Zakupom na duge vremenske rokove se moglo osigurati ulaganje zainteresovanih i sprečiti privatizaciju javnih dobara u bescenje.(kao Superhik u Alan Fordu-krade od siromaha , da daje bogatima). Uz prugu su dobijali veće iznose vlasnici kuća, nego iznos za koji je prodat stadion. Mislite o tome…
Javno preduzeće Komgrad svake godine ostvari profit, koji se zatim poloviom iznosa uplaćuje u Budžet. Potrebno je rukovoditi preduzećem tako, da posluje na pozitivnoj nuli, širiti mu delatnost, obnavljati vozni park, asanirati lagunu otpadnih voda, povećavati platu zaposlenima, koji su je i zaradili, jer jesu javno preduzeće, ali nisu korisnici budžeta. Ovako topolčani plaćaju još jedan porez preko precenjenih usluga Komgrada.

Rashodi:
Stavke usluge po ugovoru su dosta visoke, molim pojasniti, po svim programima
PROGRAM RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 1.500.000 rsd za održavanje dečijih igrališta malo li je? Pogledajte stanje istih. Po tom pitanju se ne radi puno. Trim staza Marathon kod poljoprivredne škole još uvek nije opravljena, niti sigurna za upotrebu. Ne vidim ni kod izdataka za sport. Dečija igrališta su opasna za upotrebu, toliko su oštećena. Da li se planira neka atletska staza?
Koje su Specializovane aktivnosti koje su u okviru zoohigijene? Zašto se odustalo od stimulacija građana za čipovanje i vakcinisanje vlasničkih pasa? Zašto se ne edukuju vlasnici? Ne vidim troškove hranjenja nevlasničkih pasa, koji bi mogao biti organizovan prihodima Komgrada. Razmotrite prepravljanje Eko česmi, a i građenje novih tako, da se istekla voda skupi u pojilicu u nivou tla, iz koje bi pili napušteni nevlasnički psi, a i ostale životinje.
Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 14 milona rsd može da se obezbedi oprema za prenos Sednica Skupštine Opštine, koju do sad nismo mogli čuti, ni videti. Zašto ne obezbedite, ili obavežete dobitnika konkursa da nabavi jednokratno opremu ( kamere, mikrofone, priključak internetu) i sledeće godine bi moglo da se koristi. Sednice bi mogle da se strimuju uživo na internetu, a i mogle bi biti pogledane od strane zainteresovanih i odloženo. Ovo je neophodno za transparentnost rada Skupštine Opštine , a i drugih Organa. Stiče se utisak, da nešto namerno skrivate, a bili smo svedoci rada u prethodnom sazivu, i videli smo mnoge zanimljive događaje, koje bi trebalo da vide i ostali sugrađani.
PROGRAM ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE , Upravlјanje otpadnim vodama sadrži samo Uređenje i iskopavanje jarkova i odvođenje voda u B.Topoli . Kad će se asanirati stara laguna, u koju se ulivala gradska fekalna kanalizacija? Zašto se ne pristupa finalizaciji izgradnje kanalizacione mreže za naselja B.Topola i okoline, kad se zna koliko je važan priliv otpadnih voda za efikasan rad prečistača? da li se razmatra cevovod za tehničku vodu, koji sistem bi rasteretio sistem pijaće vode, sprečio zalivanje i paranje kola pijaćom vodom? Zašto se ne pristupi evidenciji svih bunara na teritoriji opštine, posebno onih , koji se nenamenski koriste za melioriaciju useva? Pošumljavanje nije adekvatno, posečena velika stabla nisu zamenjena na parkingu iza Biblioteke, niti pored ulaza u prostorije Predsednika Opštine. Ne vidim izradu liste zaštićenih stabala u parku, a i šire, u čitavoj Opštini.
Mere podrške ruralnom razvoju- Zašto se ne pristupi izradi planova melioriacije površinskim vodama? Postojali su i raniji planovi, koji nisu dovršeni, kao i poražavajući podatak o malom postotku zalivanja obradivih površina, a nastupaju suše usled globalnog zagrevanja. Sove su proterane iz Parka , a i centra grada bukom i svetlošću koju proizvodi TSC Stadion. Zbog toga glodari uništavaju useve. Da li ste razmatrali postavljanje stubova, sa kojih bi price grabljivice osmatrale polja i lovili miševe? ARCUS sigurno ima neku ideju o tome, ili Poljoprivredni ili Biološki Fakultet.
– RAZVOJ TURIZMA ne predviđa preradu otpadnih termalnih voda Banje Pačir, . Svedoci smo ružičaste Krivaje kod Pačira zbog ispuštanja termalne vode u površinski recipijent-efluvijent Krivaju. Još jedna bušotina bi još više opteretila efluvient Krivaju.
1102- 0002 Održavanje javnih zelenih površina Ne vidim troškove izrade ili primenu već postojećeg plana uređenja TSC stadionom ruiniranog i navodno zaštićenog Parka u Bloku2. U njemu se održavala i nastava nekada, a pri renoviranju teniskih terena nisam video probna iskopavanja radi ispitivanja masovnih grobnica stratišta nevinih civila iz 1944. Upropastili ste jedinstvenu priliku u toku renoviranja, da ispitate činjenično stanje, postavljanje eventualne spomen ploče stradalima. Ne vidim planove za krčenje prostora oko stare lagune, na javnoj zelenoj površini, koja je preko puta kasarne. Livade se kose, i uređenjem tog prostora se može dobiti kvalitetan prostor za sport i razonodu relativno blizu centra grada. Šut na javnoj zelenoj površini pored Kasarne sa istočne, a i Severoistočne strane nije uklonjen. Vlasnik poljoprivrednog zemljišta severno od te površine je posekao drveće i žbunje, uništavajući tako prirodni habitat za divljač. Ne vidim planski pristup pošumljavanju, niti ponovnom uspostavljanu posečenih vetrozaštitnih pojaseva.
0701 PROGRAM 7- ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Ne vidim opravku trotoara u centru grada, niti biciklističke staze, niti opravku trotoara kod doma zdravlja. Ne vidim revitalizaciju biciklističke staze ka Topiku, u javnoj zelenoj površini pored Krivaje.. Ne vidim ni produžetak, ili makar privremeno uređenje sa javnom rasvetom produžetka Bečejskog puta do Pijace. Tlo je delimično uređeno, ali bi trebalo postaviti osvetljenje (na primer sa solarnim punjenjem, i senzorom pokreta). Ne krpe se rupe na asfaltu topolskih ulica. Dečijim i invalidskim kolicima se ne može kretati u samom centru grada (!).
2003 PROGRAM 9 – OSNOVNO OBRAZOVANјE zamolite Prosvetnog Inspektora za ponovni izveštaj o stanju fiskulturnih sala, i o njihovoj opremljenosti. Prodajući Gradski stadion TSCu za samo 169.000 eura uskratili ste decu za atletsku stazu i javnu površinu, na kojoj su imali fiskulturnu nastavu. Poražavajući je vaš dilatantski odnos upravljanju javnim dobrima. Opravite bar i opremite deci fiskulturne sale. Održavanje škole ne može da bude o trošku Nastavnika i prosvetnih radnika, treba naći sredstva i za to.
2004 PROGRAM 10 – SREDNјE OBRAZOVANјE ni dan danas nemate ogradu oko dvorišta Gimnazije , niti oko dvorišta Srednje tehničke škole . Napominjem ponovo, da je parcela uz školu u vlasništvu opštine. Nadam se, da se ne vidi kao “javni interes” prodaja u bescenje nekom lokalnom moćniku, kao livadu, Gradski Stadion, Rigo, i da ne nabrajam.…
1801 PROGRAM 12: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Dom zdravlja je ruiniran neprimerenim ispumpavanjem materijalnih sredstava poreklom iz sopstvenih prihoda i nameštenih tendera. Osnivačka prava su preneta na Pokrajinu. Ne vidim volju da se pomogne sugrađanima time , da se poprave zastareli računari u ordinacijama i šalterima, na kojima još od 2012 radi op.sistem XP (!) star 20.godina. Sekundar je zapostavljen, loše opremljen, sa zastarelom opremom. Pločice Op sale su otpale još u decembru 2019.godine, a prozori Op sale, staklarnik iza stepeništa i niti jedna ulazna vrata nisu zamenjena u sklopu renoviranja radi “efikasne “ energetske iskorišćenosti 2005. Ne postoji ni lift ka porođajnoj sali, a koji može da se ugradi. Zbog ovako zapuštenog stanja od 2019 nemamo mogućnost (a izgleda niti volju) angažovanja Anesteziologa, da ponovo možemo izvoditi male intervencije i prekide neželjenih trudnoća, zbog kojih sad bolesnice naše opštine idu u bolnice u Suboticu ili Sentu, i vanstandardne usluge plaćaju tim ustanovama, a ne našoj.
0501 PROGRAM 17: ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE 0501- 0001 Energetski menadžment ne vidim izradu plana topolovoda za priključivanje sistema grejanja O Š. Nikola Tesla na termalne izvore u blizini. (Venus, TSC Stadion), a isti su ucrtani u plan ( na naše insistiranje….) Time bi ste rasteretili budžet Opštine od izdataka za nabavku energenta, a i smanjili emisiju CO2.

B.Topola 8.11.2023.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.