(Zlo)upotreba mobilnih telefona tokom nastave: Ima li efekta njihova potpuna zabrana u školama?

(Zlo)upotreba mobilnih telefona tokom nastave: Ima li efekta njihova potpuna zabrana u školama?

Foto: MS/Magločistač

Iako je upotreba mobilnih telefona tokom nastave dozvoljena isključivo uz odobrenje nastavnika, gotovo svaki učenik viših razreda osnovne škole može da prepriča situaciju u kojoj je neko u odeljenju tokom časa snimao lajv, igrao igricu, bio aktivan na nekoj od aplikacija za komunikaciju, koristio “puškice” ili barem slikao tablu sa ispisanim gradivom ili proveravao za koliko minuta zvoni.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je autonomija obrazovne ustanove pri donošenju statuta, razvojnog plana, programa, godišnjeg plana rada, pravila ponašanja u ustanovi, kao i pri donošenju odluke o korišćenju mobilnih i drugih elektronskih uređaja u edukativne svrhe.

U Ministarstvu prosvete kažu za Magločistač da su početkom godine dopisom podsetili škole da u skladu sa propisima urede pitanje uporebe mobilnih telefona internim aktima u skladu sa potrebama i kapacitetima ustanove, ali ne navode podatak koliko je škola u Srbiji to i uradilo, niti koliko se njih odlučilo za meru potpune zabrane upotrebe telefona, ili kakve rezultate daju nove mere.

Kao podršku školama, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kreirao je smernice koje bi trebalo da doprinesu smanjenju rizika koji se javljaju usled neadekvatne izloženosti digitalnim sadržajima, gde spadaju i vršnjačko i digitalno nasilje, te da osiguraju dobrobit učenika i unaprede kvalitet obrazovanja.

Učenici – prema tim smernicama – u školu donose mobilne uređaje na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja, a njihova upotreba tokom nastavnog vremena predviđena je isključivo u edukativne svrhe.

U smernicama je navedeno i da učenicima treba dozvoliti donošenje telefona u školu, ali u nameni doprinosa bezbednosti na putu do škole i iz škole, zatim kao mogućnost da kontaktaraju roditelje van školskog vremena, dok je upotreba uređaja tokom celog nastavnog dana omogućena onim učenicima za koje važi izuzeće od školske politike, a na osnovu posebnog odobrenja škole.

Foto: MS/Magločistač

U pojedinim školama dozvoljeno je da tokom školskog odmora đaci koriste mobilne telefone za komunikaciju, ali bez upotrebe aplikacija, već isključivo pozivanjem ili slanjem SMS poruka. Otvara se, međutim, pitanje koliko je dežurni nastavnik u realnoj mogućnosti da kontroliše da li učenici pišu SMS ili, recimo, poruke na Viberu i Instagramu.

Druge škole su uvele praksu da učenički telefoni moraju biti isključeni za vreme trajanja časova, dok su učenici obavezani da ih odlažu na za to predviđeno mesto u učionici, zbornici ili u posebnim ormarima koji se drže pod ključem ili predaju nastavniku.

U svim slučajevima, pravilnici nalažu da – ukoliko učenik koristi telefon bez dozvole nastavnika – biva upisan u napomenu u Dnevnik rada. Obavezan je da na zahtev preda telefon nastavniku koji ga po završetku časa odnosi direktoru, sekretaru ili stručnom saradniku, gde ostaje sve do dolaska roditelja učenika.

Da li je, međutim, i u praksi sve u skladu sa donetim pravilnicima, i kako se postupanje učenika kontroliše, odnosno – gleda li im se kroz prste?

OŠ “Sveti Sava” iz Subotice – škola bez telefona

U Osnovnoj školi “Sveti Sava” iz Subotice, koja broji 530 đaka, od novembra 2023. godine je na snazi mera koja predviđa zabranu upotrebe mobilnih telefona u školi. Njihov model funkcioniše tako što učenici i učenice koji su u školu doneli telefone na početku prvog časa uređaje predaju nastavniku u za to predviđenu kutiju.

Nakon prvog časa, nastavnik ih odlaže u za svako odeljenje zaseban ormar u zbornici, koji se drži pod ključem i video-nadzorom sve do završetka poslednjeg časa, kada nastavnik koji drži tada nastavu donosi kutiju sa telefonima i po završetku nastave ih podeli đacima

Inicijativa je u našem slučaju potekla od nastavnog kadra, koji je prilikom zajedničkih kolegijuma ukazivao da bi to bila mera koja bi pospešila obrazovni i vaspitni uspeh đaka u našoj školi. Samim tim, ja sam imao obavezu da prenesem predlog Savetu roditelja i vrlo brzo smo dobili i njihovu podršku da tu meru implementiramo u našu školu. Nakon toga su izmenjeni i dotadašnji pravilnici ponašanja u okviru naše ustanove koji su precizno definisali način korišćenja mobilnih telefona”, objašnjava direktor OŠ „Sveti Sava“, Miroslav Cicmil.

A dešavanja koja su podstakla nastavno osoblje ove škole da pokrene ovakvu inicijativu, kako kaže Cicmil, odnose se na uočenu lošu pažnju đaka tokom časova, kao i na slabu međusobnu interakciju i komunikaciju tokom školskih odmora.

“Konstatovali su da deca tokom odmora slabo međusobno komuniciraju, pažnja im ide u drugom smeru, ne koriste slobodno vreme na adekvatan način, ne druže se, već su usredsređeni na sadržaje na telefonima. Zbog svega toga je procenjeno da bar u periodu koji provedu u školi ne bi trebalo da koriste mobilne telefone, već da se koncentrišu na ono što se dešava u školi”, precizira Cicmil.

Foto: MS/Magločistač

S obzirom na to da je otpor učenika prema ovakvoj meri bio očekivan, pripreme su u školi “Sveti Sava” počele već krajem prethodne školske godine, što je, kako veruju, doprinelo i da đaci lakše prihvate nova pravila.

“Nije bilo većeg otpora od strane đaka. Lepo su prihvatili nova pravila. Sporadično je bilo pokušaja među starijim učenicima da ipak unesu telefone na časove, ali su to retki slučajevi, gde su kao razlog navodili razne stvari, među kojima je bilo i zaljubljivanje u učenicu druge škole”, navodi direktor škole.

“Čuje se veća graja”

Kako ocenjuju u OŠ “Sveti Sava”, pola godine nakon primene novih mera, uočavaju se i njeni pozitivni efekti.

“Samim tim što od novembra nije zabeležen nikakav vid digitalnog nasilja u okviru ustanove – meru smatramo uspešnom. Nismo imali, dakle, nijednu prijavu, dok je u prethodnoj školskoj godini toga bilo u vidu pokušaja da se snimaju međusobno i da snimaju nastavnike tokom nastave”, ističe direktor Cicmil, i dodaje:

“Pored toga, prema rečima nastavnika, na časovima je atmosfera sada kvalitetnija, iako je još kratak period otkad primenjujemo meru da bismo pružili neku obuhvatniju analizu i kompletan učinak ove mere. Ono što je komentar, jeste da se sada na hodnicima tokom odmora čuje veća graja, što je apsolutno dobro i potrebno”.

Premda su dosadašnji pokazatelji dobri, direktor Cicmil smatra da je upitno koliko će ipak ova mera u ovoj formi biti održiva u narednim godinama, a s obzirom na to da se može očekivati da će pametni uređaji u budućnisti zauzimati sve veću ulogu i u nastavi.

“Postoje QR kodovi koji su već u određenom broju sadržaja implementirani tako da će se ova mera u nekoj budućnosti i dalje analizirati, dorađivati i prilagođavati potrebama nastave. Međutim, mi i sada imamo opciju da nastavnik – ukoliko proceni da bi telefon bio uspešno nastavno sredstvo u okviru određene nastavne jedinice – dozvoli upotrebu mobilnih telefona. I bilo je takvih primera. Takođe, telefone mogu da imaju đaci iz specifičnih grupa, odnosno inostrani đaci, jer je njima telefon potreban za prevođenje”, precizira Cicmil.

Na osnovu ankete koju je među svojim čitaocima iz Bačke Topole Magločistač sproveo u martu 2023. godine, od 115 ispitanih, njih 108 se izjasnilo da podržava praksu da učenici tokom nastave odlažu mobilne telefone. Petoro ih je bilo protiv takvih mera, dok dvoje ispitanika nije imalo mišljenje o tom pitanju.

Savet roditelja nije imao dilemu

Članovi Saveta roditelja u OŠ “Sveti Sava” iz Subotice jednoglasno su usvojili predlog o regulisanju načina upotrebe mobilnih telefona, a kao podržani argumenti su se izdvojili oni da će se učenici više družiti, komunicirati, da na časovima neće biti odvlačenja pažnje, koja će primenom mere biti fokusirana na školske sadržaje i druženje, a neće biti ni zloupotrebe telefona.

“Roditelji su se složili da su deca kod kuće dovoljno izložena sadržajima koje im serviraju uređaji poput telefona, kompjutera, naravno televizije, i da je dobro napraviti predah bar od nekoliko sati u toku dana i pročistiti se i posvetiti nečemu kvalitetnijem”, ističe za Magločistač Tatjana Mandić Takač, predsednica Saveta roditelja.

Kako kaže, ona sama nije imala dilemu oko podške ovakvom predlogu i veruje da će razvijene zemlje vremenom odustati od ideje (potpune) zamene svesaka za tablet.

“Kao pripadnik ‘stare škole’, i dalje glasam za papirne dnevnike umesto elektronskih, za knjigu i svesku umesto ekrana. Iako sam čula da su pojedini roditelji učenika bili protiv ovakve odluke, što se članova Saveta tiče, predlog je, usvojen jednoglasno”, ističe Mandić Takač.

Na osnovu informacija koje dobija od roditelja, s nakon uvođenja novih mera u vezi sa upotrebom mobilnih telefona u školi, ona naglašava da je iznenađujuće, ali da đaci gotovo da nisu pokazivali nikakav otpor.

“Možda je trebalo malo vremena da se naviknu na to da telefone treba ostaviti u ormarić pre časa i pokupiti posle, ali većina je podržala ovu odluku. Deca su možda i zrelija nego što mislimo, pa znaju šta je za njih dobro, a šta loše. Možda je još rano govoriti o nekim velikim promenama, ali činjenica je da se deca više druže i više paze na času, što je sasvim dovoljno za početak”, zaključuje predsednica Saveta roditelja Tatjana Mandić Takač.

Pedagoškinja Vrkić: Trenutni obim i oblik nastave ne zahtevaju upotrebu telefona na časovima

Prema pravilniku Osnovne škole “Čaki Lajoš” iz Bačke Topole, upotreba mobilnih telefona nije dozvoljena, sem u slučajevima kada učenik iz nekog razloga treba da se javi roditelju, ili ako postoji potreba za tim u funkciji nastave. U oba slučaja je za korišećenje telefona potrebno prethodno odobrenje nastavnika.

“Ukoliko nastavnik uoči da učenik nedozvoljeno koristi telefon, ima pravo da mu ga oduzme, škola javlja roditelju, roditelj dolazi po telefon, a učenik bude opomenut. U našoj školi učenici na času u dogovoru sa nastavnikom mogu i da odlože svoje telefone na klupu”, objašnjava Maja Vrkić, pedagoškinja OŠ “Čaki Lajoš”.

OŠ “Čaki Lajoš”, foto: MS/Magločistač

Kako navodi, situacije oduzimanja mobilnih telefona zbog nedozvoljene upotrebe su u toj obrazovnoj ustanovi retke, ali se ipak dešavaju.

“Prema našem iskustvu, upotreba telefona se ‘usijava’ van škole, u njihovim grupama, gde se događaju problemi koji se kasnije često nastavljaju u vidu sukoba i u školi. Sada se najčešće sa tim suočavamo. U tom smilsu puno radimo na prevenciji gde ih učimo pravilima komunikacije u školi i na internetu”, objašnjava Vrkić.

Ona smatra da telefoni, ukoliko se pravilno i kontrolisano upotrebljavaju, više mogu da koriste nego da štete, ali istovremeno ističe da trenutni obim i oblik nastave ne zahtevaju upotrebu ovih uređaja na časovima.

“Naš rad se danas ne bazira mnogo na mobilnim telefonima, ali se povremeno dešava da su oni u funkciji učenja. Dakle, obrazovni i nastavni rad trenutno nemaju veliki oslonac na mobilne telefone. Ima dovoljno gradiva koje se može savladati i bez telefona”, smatra pedagoškinja OŠ “Čaki Lajoš”.

Ona veruje da bi modeli koje pojedine škole primenjuju, a koji se ogledaju u potpunom oduzimanju telefona tokom nastave, mogli biti primenjivi svuda, ali da je pre svega neophodnio da svaka škola sagleda svoje potrebe:

“Verujem da bi podeljena pozitivna iskustva kod škola koje primenjuju takve modele doprinela da i druge škole razmotre takve odluke. Mislim da svaka škola prvenstveno polazi od svojih potreba, poznavanja svog stanja. Kod nas na času nije bilo mnogo zloupotreba mobilnih telefona, a ako bi se situacija promenila, i ako bi učenici, roditelji ili nastavnici pokrenuli inicijativu, naravno da bi škola to razmotrila i uvela”, zaključuje Maja Vrkić.

Među 10 osmaka iz Bačke Topole, koje je Magločistač anketirao tokom aprila ove godine, njih 9 se izjasnilo da je protiv zabrane upotrebe mobilnih telefona u školama, dok jedan nije bio siguran za odgovor.

Istovremeno, svi anketirani su rekli da su tokom časa bez dozvole nastavnika koristili mobilni telefon, a kao razlozi upotrebe se navode igranje igrica, slanje poruka, provera koliko je minuta preostalo do kraja časa, puškice, skrolovanje Tik-Toka i Instagrama, slanje trenutne poruke drugu, snimanje lajva i fotografisanje sa drugaricom, kao i provera rasporeda časova.

Paralelno, od 10 anketiranih osmaka, četvoro njih je odgovorilo potvrdno na pitanje ‘Da li te je neko na času kojem si prisustvovao upotrebom telefona ometao u praćenju nastave?’, dok je polovina njih dala potvrdan odgovor na pitanje da li su svedočili nedozvoljnom snimanju nastavnika ili drugog učenika tokom časa.


This publication was produced with the support of #SustainMedia Programme, co-funded by the European Union and the German Federal Ministry of Economic Coop-eration and Development. Its contents are the sole responsibility of Magločistač and do not necessarily reflect the views of the EU or the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development.

Podelite sa prijateljima:

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.