Mreža saradnika

Magločistač je medij civilnog društva, koji je 2015. godine osnovalo Udruženje građana “Centar građanskih vrednosti” iz Subotice, sa misijom da informiše građane i građanke rukovodeći se isključivo javnim interesom, jer verujemo da samo dobro informisani građani mogu da donose utemeljene odluke i samostalo upravljaju svojim životom.

Vrednosti za koje se zalažemo i kojima se svakodnevno rukovodimo u radu su slobodan pristup informacijama od javnog značaja, transparentnost rada institucija, sloboda govora i izražavanja, sloboda okupljanja i udruživanja, pluralizam medija, dijalog, multikulturalizam i interkulturalizam, antifašizam, rodna ravnopravnost, pravo na samoopredeljenje, poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Naša vizija je da postanemo snažan lokalni medij koji doprinosi jačanju lokalne zajednice, a na putu ka ostvarenju te vizije, tokom proteklih sedam godina, izgradili smo mrežu saradnika sa kojima nas je povezala zajednička, nepokolebljiva orijentisanost na građanski aktivizam.

Udruženje građana “Klara i Rosa” je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2014. radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kreativne industrije, kulturnog menadžmenta, društvenog aktivizma i obrazovanja. Ciljevi Udruženja su unapređivanje kulturnog života, podsticanje i razvoj kreativnog stvaralaštva i obrazovanja, posebno kod mladih, podrška lokalnim umetnicima, osnaživanje društvenog aktivizma, promocija zdravog načina života i ljudskih prava.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Inovativna mreža je osnovana 2015. godine. Fokusira se na pametni, održivi, socijalni i inkluzivni razvoj lokalne zajednice, sa posebnim osvrtnom na naučno-istraživački rad, razvoj preduzetništva, podršku privredi, preduzetničkom sektoru, turizmu i ruralanom razvoju. Članovi Inovativne mreže su visokoobrazovani stručnjaci iz oblasti ekonomije, prava, psihologije, filozofije i zaštite životne sredine.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ iz Novog Sada (1997) osnovalo je februara 2020. godine Podružnicu u Subotici, kao oblik saradnje na alternativnom visokoškolskom obrazovnom i istraživačkom programu o ženama i za žene. Podružnicom rukovodi dr Margareta Bašaragin koja radi na uspostavljanju kontinuiranog rada tima saradnica, aktivistkinja i volonterki koje su zainteresovane za projektno-istraživačke, edukativne, publicističke i dokumentacione aktivnosti vezane za širog spektar tema ženskih studija, naročito doprinosa ženskoj istoriji i istroriji za žene.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Centar lokalne demokratije (LDA Subotica) je osnovan 1993. godine pod pokroviteljstvom Saveta Evrope na osnovu sporazuma sa Gradom Subotica kao lokalna nevladina organizacija čiji je glavni zadatak bio da promoviše lokalnu demokratiju i ljudska prava u multikulturalnim zajednicama u tadašnjoj ratom razorenoj bivšoj Jugoslaviji. Danas, LDA Subotica je registrovana kao lokalno udruženje, član Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA, čija je glavna misija unapređenje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, podsticanje aktivne participacije građana i približavanje procesa pridruživanja EU građanima u lokalnim zajednicama u Srbiji i AP Vojvodini.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Matija Gubec“ Tavankut je osnovano daleke 1946. godine i bavi se očuvanjem i unapređenjem kulturne baštine hrvatske nacionalne zajednice, razvojem ruralnog turizma, afirmacijom vrednosti i ideja civilnog društva, socijalnih vrednosti, multikulturalizma, međunarodnom saradnjom, zaštitom životne sredine i drugim aktivnostima u cilju razvoja lokalne zajednice.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame  je osnovana 2011. godine sa sedištem u Tavankutu. Fokusira se na očuvanje i unapređenje naivne likovne umetnosti u tehnici slame, organizovanje kolonija i izložbi slika nastalih u tehnici slame, narodnih rukotvorina temeljenih na tradicionalnom načinu pletenja slame, edukaciju građana, dece i mladih u cilju razvoja publike i kulturnog afirmisanja lokalne zajednice.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

Delatnost Udruženja “Etnofest” se od samih početka njegovog rada profiliše kroz festivalski oblik organizovanja muzičkih manifestacija. Osnivanje istoimenog world music festivala 2004. godine, zapravo je bila inicijalna kapisla za lansiranje ideje udruživanja, zasnovane na istinskoj želji za razvojem interkulturnog dijaloga i povezivanjem umetnika koji deluju na polju nekomercijalnih muzičkih žanrova i poližanrova. Dva istaknuta muzička događaja u organizaciji ovog udruženja su festival “Etnofest”, kao i festival savremene improvizativne i eksperimentalne muzike Jazziré.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.

LAG Sunčana ravnica je lokalna akciona grupa formirana 2019. godine sa sedištem u Đurđinu, a oblasti ostvarivanja ciljeva su ruralni razvoj, poljoprivreda i kultura. LAG Sunčana ravnica obuhvata međusobno povezana ruralna naselja u Subotici i Kanjiži – Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Ljutovo, Malu Bosnu, Đurđin, Stari Žednik, Verušić, Bikovo i Orom. Ova lokalna akciona grupa je jedan od osnivača mreže LAG-ova Srbije, a od 2021. akreditovana je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije kao teritorijalno partnerstvo za ruralni razvoj u Srbiji.

Više o aktivnostima ovog udruženja građana možete pročitati ovde.