logo-podrske

Rad Magločistača podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.