Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola: U javnosti stvorena pogrešna slika o postupanju u slučaju maloletne M.Š.

Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola: U javnosti stvorena pogrešna slika o postupanju u slučaju maloletne M.Š.

Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola, foto: MS/Magločistač

07.11.2023

Kategorija: Bačka Topola

Nakon što je neformalna grupa građanaZa Martinu – Martináért” predsedniku Opštine Bačka Topola Adrianu Satmariju predala peticiju za smenu direktorke bačkotolskog Centra za socijalni rad (CSR) i oduzimanje starateljstva nad Martinom zaposlenoj u toj ustanovi, saopštenjem za javnost oglasila se direktorka CSR-a, Jasmina Zimonjić, navodeći hronološki tok dešavanja i ističući da su javnosti plasirane neistine, te ponavljajući da su od prvog dana zaposleni u ovoj ustanovi postupali u skladu sa zakonom i u interesu deteta.

Kako se kaže u saopštenju, “po rođenju maloletne M.Š., nadležna zdravstvena ustanova iz Bačke Topole je obavestila CSR da biološka majka ne želi da prihvati dete, da se stara i brine o njemu, niti da ostvari kontakt sa detetom. U tom momentu, M.Š., kao dete bez roditeljskog staranja, zbrinuta je u tada jedinu raspoloživu hraniteljsku porodicu u našoj opštini koja je prihvatila dete – porodicu Ozorak Erike iz Bačke Topole”.

Ditrektorka Centra dalje objašnjava da je “Ozorak Erika na evidenciji hranitelja od 2011. godine, kao srodnički hranitelj, od kada je redovno primala naknadu za izdržavanje deteta i naknadu za rad, te je porodica Ozorak, tada imala opštu podobnost za bavljenje hraniteljstvom”.

“Po smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu, CSR je pratio razvoj deteta i ostvarivao kontakt sa hraniteljima i detetom. Osim toga, organizovao je i radionice i druženja sa hraniteljskim porodicama i decom na hraniteljstvu. Hraniteljica je od samog početka smeštaja deteta, od strane stručnih radnika Centra bila upoznata sa daljim postupcima u cilju zaštite deteta, odnosno objašnjeno joj je da će se razmatrati mogućnosti povratka deteta u biološku porodicu i usvojenja deteta, u skladu sa procenom njegovog najboljeg interesa”, stoji u saopštenju.

Direktorka Zimonjić je navela da je potom majka deteta dala saglasnost za njegovo usvojenje, te da “mogućnost da datu saglasnost povuče nije iskoristila u zakonski datom roku, već ju je potvrdila u vremenskom periodu u skladu sa zakonom.”

Bili su započeti kontakti sa porodicom biološke majke

Nakon što je biološka majka potvrdila saglasnost za usvojenje, iz CSR kažu da su na inicijativu njene porodice, započeti kontakti sa težnjom da se dete vrati u biološku porodicu srodnika.

“Viđanja su se odvijala najpre u prostorijama Centra, a nakon toga u domaćinstvu porodice. Ponekad je viđenjima prisustvovala i majka deteta, koja nije inicirala susrete niti pokazivala želju da provodi vreme sa svojom ćerkom. Usled tragičnih događaja u porodici porekla deteta, prestalo je odvijanje kontakata deteta i članova biološke porodice”, navodi direktorka Zimonjić.

Nakon tih dešavanja, kako dalje objašnjava, pokrenut je postupak procene opšte podobnosti deteta za usvojenje radi obezbeđenja dugoročnog interesa deteta i trajnog oblika zaštite, sa čim su bili upoznati i hranitelji Ozorak, koji potom podnose zahtev za usvojenje Martine.

“Za potrebe ovog postupka, ceneći da hranitelj koji je podneo zahtev za usvojenje konkretnog deteta po zakonu ne može da vrši dužnost staratelja deteta, dete je stavljeno pod neposredno starateljstvo Centra za socijalni rad Bačka Topola. Detetu je utvrđena opšta podobnost za usvojenje, u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada. Nakon izvršene analize spisa predmeta od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, dete je uneto u Jedinstveni lični registar usvojenja. Navedenom analizom, utvrđeno je da hranitelji ne ispunjavaju uslove u pogledu razlike u godinama za usvojenje M.Š.”, ističe Zimonjić.

U daljem toku, dodaje se u saopštenju za javnost, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju dostavlja kompletnu bazu podataka budućih usvojitelja iz Jedinstvenog ličnog registra usvojenja, a stručni tim Centra je, s obzirom na poreklo maloletne M.Š., njen uzrast, jezik kojim govori i ostale specifičnosti koje su važne prilikom izbora adekvatne usvojiteljske porodice, izabrao usvojitelje za koje je procenio da mogu adekvatno da zadovolje potrebe deteta aktuelno, ali i u vremenskoj perspektivi relevantnoj za odrastanje deteta.

“Porodica Ozorak od početka postupka usvojenja nije sarađivala”

Sa odgovorom Ministarstva, kako se navodi u saopštenju, Centar je upoznao supružnike Ozorak i potom u više navrata obavljao razgovore sa njima u cilju njihove pripreme za prihvatanje daljeg postupka i podrške detetu u postupku zasnivanja usvojenja.

“Tokom pomenutih razgovora, hraniteljica nije bila saradljiva i napominjala je da će se boriti i koristiti različita sredstva kako bi dete ostalo u njihovoj porodici. Između ostalog, spomenula je i medijsko istupanje u cilju obaveštavanja javnosti o ovom slučaju”, navodi direktorka CSR, i nastavlja:

“Pre kontakata sa izabranim usvojiteljima, hraniteljica je intenzivirala zdravstvene preglede deteta, dete je boravilo i u bolnici na ispitivanjima, sa objašnjenjem hranitelja da postupak usvojenja utiče na zdravlje deteta. Budući da još uvek nisu započeli kontakti deteta sa izabranim usvojiteljima, postojala je sumnja da su reakcije deteta posledica njegovog opažanja ponašanja hranitelja. Centar je sagledao interes deteta i na neko vreme odložio dalje radnje, a kako su lekarski nalazi ukazivali na dobro opšte zdravstveno stanje deteta, bez neuroloških ispada, pristupilo se realizaciji plana upoznavanja deteta sa izabranim usvojiteljima”.

Prema tvrdnjama direktorke CSR, hraniteljica je bila u konstantnom otporu, i nije postupala u skladu sa svojom ulogom hranitelja koji su dužni da podrže dete u odvajanju od hranitelja u procesu usvojenja.

“Obavestila nas je i da se obratila nadležnom Ministarstvu. Na društvenim mrežama, pored navođenja detalja o slučaju i neistina opostupku usvojenja, objavljivala je i fotografije deteta. Osim toga, radi ostvarivanja isključivo sopstvenih interesa, hraniteljska porodica je dete izložila nepotrebnim medicinskim veštačenjima, suprotno važećim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. Proces i tok viđanja deteta sa potencijalnim usvojiteljima je konstantno prolongiran usled opstruiranja samog postupka usvojenja od strane hraniteljske porodice Ozorak, iako je dete inicijalno prihvatilo izabrane usvojitelje i pozitivno reagovalo na njih”, stoji u saopštenju.

Nakon odbijanja žalbi hranitelja od strane drugostepenog organa, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u Novom Sadu, kako kažu u CSR, prekinut je porodični smeštaj deteta u hraniteljskoj porodici Ozorak.

Zbog prestanka hraniteljstva, hranitelj je imao obavezu da preda dete Centru za socijalni rad Bačka Topola. Postignut je dogovor sa hraniteljicom da stručni radnici Centra dođu određenog dana u njeno domaćinstvo i preuzmu dete, što hraniteljica nije ispoštovala.

“Usled nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa hraniteljicom, ovaj organ nije imao saznanja o tome gde se i sa kim dete nalazi, o čemu su istog dana obavešteni policija i tužilaštvo. Po dobijanju saznanja o detetu, u večernjim časovima istog dana, izlaskom na teren, izvršen je uvid u stanje deteta od strane dežurnih radnika Centra za socijalni rad Bačka Topola. Dete je i dalje, usled izričitog odbijanja hranitelja da preda dete, bez pravnog osnova, ostalo u njenoj porodici”, navodi direktorka Zimonjić

“Dete je bilo izloženo neprijatnostima i medijskom eksponiranju”

Kako se dalje navodi  u saopštenju, CSR je kao nadležna institucija koja je staratelj detetu i isključivo ovlašćena da u skladu sa zakonom štiti ličnost, prava i interese deteta, u više navrata nezakonitim radnjama hranitelja i drugih lica bio sprečavan da preuzme dete, čime je dete bilo izloženo raznim neprijatnostima i medijskom eksponiranju, čime su kršena prava deteta na bezbednost i pravilan razvoj.

“Dete je nakon preuzimanja od hranitelja odlukom Centra za socijalni rad Bačka Topola smešteno u izabranu usvojiteljsku porodicu na uzajamno prilagođavanje. To je proces koji u skladu sa zakonom može trajati najduže šest meseci. Proces međusobnog prilagođavanja teče uredno, dete pozitivno reaguje na novu sredinu, bez promena u ponašanju i dobrog opšteg zdravstvenog stanja. Stručni radnici Centra su u redovnom kontaktu sa izabranim usvojiteljima i vrše neposredan uvid u stanje deteta, zadovoljavanje njegovih potrebai njihov međusobni odnos”, kaže se u saopštenju Centra.

Kako ističu dalje, “CSR je postupao u skladu sa zakonom i propisanim standardima stručnog rada, vodeći u svakom momentu računa o najboljem interesu deteta, dok hranitelji nisu prihvatili činjenicu da je hraniteljstvo privremeni oblik zaštite deteta bez roditeljskog staranja, kao ni odluku organa starateljstva da je u najboljem interesu deteta da ga usvoji druga porodica. Takođe, zanemarilisu svoju obavezu i odgovornost koji se odnose na pripremu deteta za usvojenje”.

“Prilikom medijskog istupanja, hranitelji su ugrozili pravo deteta na privatnost i bezbednost, a davanjem netačnih i senzacionalističkih informacija o konkretnom procesu usvojenja i manipulacijom emocijama i zdravstvenim stanjem deteta značajno su otežavali postupak usvojenja od njegovog početka, nastavljajući da to čine i nakon upućivanja deteta na međusobno prilagođavanje, predstavljajući sebe kao žrtve i zanemarujući dugoročni i najbolji interes deteta”, smatraju u CSR.

Sve ovo, kako ocenjuju, “za posledicu ima stvaranje pogrešne slike u javnosti o postupanju centra za socijalni rad u konkretnom slučaju u najboljem interesu deteta, kao i pritisak pojedinaca, grupa i šire javnosti na rad organa starateljstva i njihov pokušaj da utiču na to da on promeni svoju odluku o upućivanju deteta na prilagođavanje i dete vrati u porodicu Ozorak”.

Dok još jednom ističu da sin hraniteljice Ozorak nikada nije podneo zahtev za usvojenje Martine, na samom kraju u saopštenju CSR stoji da je uobičajeno da hranitelj prilikom usvojenja deteta ostane važna figura u njegovom daljem životu i odrastanju.

“Nastala situacija i date okolnosti usled opisanog postupanja hranitelja ne daju takvu mogućnost u konkretnom slučaju”, stoji na kraju saopštenja za javnost Centra za socijalni rad opštine Bačka Topola.

Podelite sa prijateljima:

19 Komentara na
“Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola: U javnosti stvorena pogrešna slika o postupanju u slučaju maloletne M.Š.”

Miroslava Lazic says:

Doktor: Rekoh Vam da sam ja podnela sve moguce tuzbe i zalbe, sprovela sve sudske procese, pisala prijavu tuzilastvu, tuzilastvo mi odgovorilo da nema osnova, (iako su rastavljeni rodjeni brat i sestra bez osnovanog razloga, on je bio mali a ona odlican ucenik, svi dokazi su tu, vriste, bodu oci…)znam za desetine prijava drugih hranitelja koji su podneli prijavu i NISTA, NISTA…..Drugim hraniteljima su oduzeli licencu i to je to…..kod nas u Srbiji CZSR ne prati zakon i tu je verovatno tacka…..i to velika!!!!

Doktor says:

Pa dobro Narode dragi, sme li neko da podnese krivičnu prijavu i pomogne ovim obespravljenim ljudima!? Da li Vas je strah? Treba li Vam advokat kome možete verovati? Imate li potrebnu dokumentaciju i svedoke da potvrde to što kažete? Recite mi gde je zapelo, pa da pomognemo nekako…

Miroslava Lazic says:

U ovoj situaciji uopste se ne radi o Eriki, CZSR JE TAJ KOJI NIJE POSTUPIO PO ZAKONU. MNOGO JE VEROVATNO DA ERIKA NIJE DOBILA NIKAKAV DOKUMENT OD NJIH. U stvari garantujem da nije……Svim hraniteljima to rade, nikom ko je imao na smestaju dete bez roditeljskog staranja a dete otislo na usvajanje, nisu dali ni jedan dokument ili su ga dali mnogo kasnije kada vise nije zalba imala nikakav smisao. Ako institucija ne pruzi pravo na zalbu podleze Krivicnom zakonu i kazni zatvora. Pa hajde da vidimo ko ce u svim takvim slucajevima odgovarati……Ja sam bila hraniteljka rodjenoj sestri i bratu koji su rastavljeni usvajanjem decaka bez zakonski opravdanog razloga. Podnela sam sve sto se moglo podneti, kao sto su tuzbe i zalbe zbog odvajanja brata i sestre. O tome sta su mi nasi uradili mogu da pricam na siroko i najbolje poznajem rad Centara…..svuda im je isti postupak….U takvim postupcima CZSR se nesto mora menjati…..Pobogu deca su u pitanju…..gde nam je odgovornost i savest!

Doktor says:

A L I … ako su svi ovi navodi vezani za rad CSR tačni, postoji mogućnost da je Erika Ozorak bila izrelvortirana radom te institucije i da se vodila tim osećanjem i tako reći “terala inat”, jer su joj ruke bile vezane, zbog nemogućnosti da se suprostavi nepravdi koja je bila toliko očigledna. Znate, u odnosima kada je prema Vama neko toliko drzak i postavlja stvari na način da Vam pomaže, mogu da se stvore mnogo nezgodne emocije. Postoji mogućnost da je Erika Ozorak delom i žrtva upravo tih emocija. Svodi se na to da: “Kako “dati” dete nekome ko je toliki surov i arogantan prema Vama… i na to još dodajte sve te priče i navode o dotičnoj direktorici…”.

Moguće je da imamo problem u samoj instituciji, čiji pritisak na građane, hijerarhijski izgleda ovako:

– Predsednik opštine („partijski nalogodavac“) vrši pritisak na direktora centra ili direktno na zaposlene u CSR koji rade na poslovima materijalnih davanja i lokalnih usluga koje finansira opština.

– Direktor centra („gatekeeper“) je glavna spona između partije i institucije – razvija sopstvenu klijentelističku mrežu, vrši pritisak na ostale zaposlene i za stranački aktivizam i za stručni rad (prioritizacija „partijskih” korisnika) i omogućava zloupotrebu javnih resursa (npr. nameštanje tendera podobnim firmama, korišćenje službenih prostorija i vozila za stranačko delovanje, „sistem donacija“ – deo plate „vraća“ stranci) i podataka o korisnicima (prosleđuje spiskove korisnika višim, partijskim i opštinskim, instancama).

Izvor:
https://pritisci.crta.rs/wp-content/uploads/2023/10/Mreza-politickih-pritisaka-u-centrima-za-socijalni-rad.pdf

Miroslava Lazic says:

Konkretno: pitajte CZSR BackacTopola da li pre oduzimanja deteta urucio Eriki Resenje o prestanku smestaja deteta u hraniteljskoj porodici u kojem ima pravo na zalbu? Da li je pravo na zalbu iskoristila? Da li je CZSR obezvredio pravo na zalbu? Da li je CZSR Backa Topola sacekao da prodje rok za zalbu? Da li je u Resenju o oduzimanje licence napisao razlog za oduzimanje? (razlog je maltretiranje, zlostavljanje, zanemarivanje, bolest i dr. tome slicno) ako nesto od toga ne pise nemaju razlog za oduzimanje deteta). Erika je postupila u najboljem interesu deteta u skladu sa clanom 6 Porodicnog zakona koji kaze da je usvajanje dozvoljeno samo ako je u najboljem interesu deteta. CZSR Backa Topola nije postupio u skladu sa najboljim interesom deteta jer je izmestio dete koje je u toj porodici od rodjenja pa do svoje 4 godine. U Porodicnom zakonu u clanu 315 pise da CZSR moze da odbije usvajanje ako to nije u njegovom najboljem interesu. Nigde, ni u jednom zakonu ne pise da CZSR mora po svaku cenu da da dete na usvajanje. VAZNA SU OSECANJA DETETA I SAMO DETETA!!! Niko se ne bavi zakonskim postupcima CZSR……..a oni to obilato koriste. Koriste i ne znanje hranitelja i ne znanje novinara, na zalost!!!

Miroslava Lazic says:

NIJE ISTINA DA CZSR RADI SVE PO ZAKONU, TO MOGU POTVRDITI. Niko ne govori o osecanjima deteta, niko ne govori koliko se dete vezalo za hranitelja i hraniteljsku porodicu, niko ne govori o tome da CZSR krsi sve zakone i procedure, niko ne govori koji su clanovi zakona prekrseni, niko ne govori da CZSR rastavlja bioloske srodnike, niti daju informacije o usvojiteljima iako je kontakt sa hraniteljima u detetovom najboljem interesu, niko ne prica da hraniteljima koji su se usudili da se zale CZSR uzima licencu bez ikakvog zakonski opravdanog razloga, niko ne prica da ti hranitelji posle urucene zalbe institucijama nisu vise podobni da prime na smestaj decu bez roditeljskog staranja…treba dobro istraziti usvajanja dece uopste. U svakom usvajanju bilo domacem ili stranom VAZNA SU OSECANJA DETETA, Zakoni i zakonske procedure, a mi gubimo vreme pricajuci o manje bitnim stvarima. Zna CZSR i Dragan Vulevic svaki prekrseni clan, o tome nema govora…….Ovde ima mnogo materijala koja moze znatno uticati nepovoljno na vlast. Treba pozvati i razgovarati hranitelje sa iskustvom usvajanja dece i advokate koji ce ukazati na zakon!!!! Ja mogu prva navesti sve preksene clanove zakona i narusenu proceduru od strane CSR sa dokazima, naravno!!!! CZSR Backa Topola sigurno noje postupio po zakonu, treba se informisati kakve su zakonske procedure i ne dozvoliti da oni pricaju sta hoce!!!!!

Pravda says:

# Maca – Ne može se usvojiti dete koje ima živog roditelja koji nije lišen roditeljskog staranja talenat. Za podizanje te devojčice nije uzela ni dinara jer je smatrala nemoralnim pošto je to dete njenog pokojnog brata. Pitaj CSR gde je taj novac prosleđen i u čiji džep je otišao. Bitno da komentarišeš, a pojma nemaš.

Peter Červenak says:

Ja sam upoznao dotičnu kad je bila u DSu, pa je preletela u SNS… toliko o moralu. Mirjana je dobro citorala zakon. Sećam se, kad je SNS dobijao uplate u iznosu od 40.000 rsd od Helene M. i nekih štićenika Centra za Socialni rad , jer se ne proverava poreklo sume od 40k…. pa tako 2740 uplata 😉 https://pescanik.net/laki-plen/ ili https://crta.rs/istrazivanje-centri-za-socijalni-rad-kao-partijski-plen/

Doktor says:

Kakva god da bila istina o direktorici CSR, ne menja situaciju u kojoj hraniteljica nije prihvatila svoj zadatak hranitelja koji je dobila. Jednoglasno je donela odluku da to dete mora biti njeno iako to nikome tim rečima nije rekla. Ovo Vam pičem na osnovu svega objavljenog i na osnovu izjava svedoka. Svi ovi paragrafi iz zakona, podnela, nije podnela zahtev za usvojitelja, njene godine starosti… bi bile bitne pod uslovom da je žena prihvatila posao hranitelja kako treba. I sad imamo situaciju gde se masa ljudi uključila u njenu dramu. Žao mi je tih ljudi, jer verujem da su imali najbolju nameru, a takođe verujem da su i oni sad zatečeni, jer nisu imali pojma o dosta toga što se naknadno saznalo vezano za odgajanje deteta i njeno: “sabotiranje detetove pripreme za usvajanje” kao cele ove drame, koji ujedno i potvrđuje ove iznešene navode o njenoj samoinicijativnoj odluci. U toj njenoj odluci dete videla nije. Na žalost, prevagnula ljubav prema samoj sebi, a dete ostalo na drugom mestu. Skraćeno rečeno, cela ova situacija je vrteška u krugu njene “samoinicijativno donešene odluke” da je ona: “ona prava”, da je ona: “majka”. Uredu je da se tako osećala, ali ipak ostaje ono: “A L I na kraju!”.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.