Viktorija Aladžić: Kad je Subotica bila Evropa

Viktorija Aladžić: Kad je Subotica bila Evropa

Panorama Subotice sa gradskom kućom u prvom planu (Foto: Viktorija Aladžić, 2013)

Objavio: Magločistač

20.07.2020

Kategorija: Kultura

Bez obzira koliko je Subotica, ako se poredi sa drugim gradovima, mala danas, u globalnom kontekstu; u njenom razvoju sadržana je i sabijena priča mnogih milenijuma razvoja ljudskog društva u svega dvestotinjak godina

[divide icon=”circle” width=”medium”]

Razvoj ljudske civilizacije uglavnom se vezuje za razvoj gradova. Gradovi su te ključne organizacije ljudskog društva koje su iznedrile brojne inovacije omogućivši kreiranje uslova za razvoj društva, gradovi su čudotvorne laboratorije napretka gde se okupljaju pametni, sposobni i preduzimljivi ljudi koji, inspirišući jedni druge, dopunjujući se, podržavajući se uzajamno, ali ne retko i ometajući jedni druge, stvaraju rešenja za probleme sa kojima se susreću ljudske zajednice. Tokom istorije, smenjivali su se periodi u kojima su gradovi imali vodeću ulogu u razvoju neke društvene zajednice sa periodima gde je društvena organizacija dostizala nivo Imperije, sveobuhvatne i sveprisutne. Starogrčko društvo bilo je organizovano oko polisa, gradova – država, a posle je usledila Rimska imperija koja je zauzimala skoro kompletnu površinu celog poznatog antičkog sveta. No i u Rimskoj imperiji gradovi su bili nosioci razvoja, a pre svega Rim sa svojih, za to vreme neverovatnih milion stanovnika.

Damask – grad koji opstaje milenijumima (Foto: Viktorija Aladžić, 2008)

Razvoj svakog grada ima svoje svetle trenutke razvoja i napretka, ali i trenutke zastoja i propadanja, što je u savremeno doba vrlo evidentno. Mnogi gradovi su danas postali, kada je njihovo okruženje u pitanju, predimenzionirani sistemi koji gutaju svoju okolinu i iscrpljuju neobnovljive resurse preko granica podnošljivosti, smanjujući šanse budućih generacija na dostojanstven život. Drugi opet, kao Detroit u Americi, ostali su bez svoje industrijske proizvodnje, koja je bila motor razvoja, te se polako urušavaju, tražeći načina da prevaziđu krizu. Ali u gradovima se krije i seme jednog drugačijeg odnosa prema svetu, seme vitalnosti koja ne posustaje, seme koje pokušava da se razvije, uključujući sva bića, bez obzira koliko mala bila i kako nevažno izgledala; kao i sve aspekte života na planeti, tragajući za načinom života koji neće biti usmeren samo na trošenje i konzumiranje svega i svačega, već na ostvarenje kružnog procesa u kojem bi svi i sve bilo uključeno i u kojem bi se svi nusprodukti našeg života vraćali u životni ciklus kao resursi i uslov održavanja životnih ciklusa, umesto da se odlažu ili bacaju.

U tom procesu nastanka i razvoja gradova, pa i njihovog nestanka, svaki grad je priča o razvoju ljudske civilizacije, svaki grad oslikava suštinu ljudskog postojanja i svaki grad svedoči o naporima svojih stanovnika da dostignu prostranstva i visine izmaštane u trenucima sputanosti, ograničenja ili patnje. Bez obzira koliko je Subotica, ako se poredi sa drugim gradovima, mala danas, u globalnom kontekstu; u njenom razvoju sadržana je i sabijena priča mnogih milenijuma razvoja ljudskog društva u svega dvestotinjak godina.

Panorama Subotice sa katedralom Svete Terezije u prvom planu (Foto: Viktorija Aladžić, 2017)

Na početku 18. veka ljudi su ovde još živeli u zemunicama oko malog naselja koje je preostalo nakon povlačenja Turaka, raštrkanog u malom krugu oko razrušene tvrđave. Ljudi koji su se doseljavali tokom 18. veka doneli su sa sobom vinovu lozu, ovce i koze, a nastanili su se na granici pustare i močvare oko mreže vodotoka koji je tokom proleća plavio velike površine, pa i sam centar grada, jer su ga koristili u sistemu odbrane od neprijatelja. Porodice koje su se doselile, sa raznih prostora Balkanskog poluostrva, koje je još bilo pod upravom Turaka, ali i sa prostora širom Evrope, podigle bi svojim rukama, na uzdignutom terenu jednodelne i dvodelne kućice od blata, na ledini na kojoj nije bile ničega i započinjali su svoj skromni život. Da bi imali ogrev i građu za krovove kuća, morali su da sade drveće po obodu grada na severu i istoku, šume koje i danas okružuju Suboticu. Šuma je osim toga zadržavala pesak pustare da ne zasipa naselje i pružala je zimi zaštitu od severnih vetrova. Ali trebalo je vremena da sadnice postanu šuma, a da stanovnici koji su se bavili poljoprivredom postanu građansko društvo.

Kuća Gabora Vermeša, projektovana 1845. godine – potkrovlje je dozidano naknadno (Foto: Viktorija Aladžić, 2008)

U tom sporom razvoju prvi veliki subotički projekti su bile izgradnje dve crkve: crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg izgrađene 1726. godine i katedrale Svete Terezije izgrađene 1779. godine, u stilu baroka, na samom kraju razvoja ovog stilskog pravca koji je započeo negde oko 1600-te godine u Italiji i Francuskoj. Prvi veliki građanski projekat, potom, bio je izgradnja zgrade Velike gostione i pozorišta 1854. godine, 278 godina nakon prvog pozorišta Džejmsa Barbidža izgrađenog u Engleskoj 1576. godine.

Velika gostiona sa pozorištem je izgrađena u stilu klasicizma oslanjajući se na evropske uzore 16. i 17. veka. Projektant zgrade je bio inžinjer Janoš Škulteti, koji je 1862. godine napravio preuređenje spratne kuće Gabora Vermeša (Dimitrija Tucovića 2) za potrebe uvođenja prve telegrafske centrale u Subotici. Vermešovu kuću je takođe 1845. godine projektovao Škulteti u stilu klasicizma, i ona spada među prve spratne građanske kuće koje su u Subotici počele da se grade tokom četrdesetih godina 19. veka. Telegraf je u Subotici uveden svega trideset godina nakon što je Morze (Samuel F. B. Morse) napravio prve skice ideja ovog sistema. To znači da su vesti iz sveta počele da stižu u grad mnogo brže nego ranije, te da se nisu više prenosile poštanskim službama na konjski pogon, odnosno kroz predstave putujućih pozorišnih trupa.

Plan parcelacije oko prve pruge uvedene u Subotici 1869. godine (Istorsijaki arhiv Subotice, F:3, 3.1.1.6.)

Sledeći veliki poduhvat bio je uvođenje železnice u grad, 1869. godine, 100 godina nakon što su prve gvozdene šine izlivene u Engleskoj za potrebe prevoza uglja iz rudnika. Železnica je subotičkim građanima i preduzetnicima omogućila povezivanje sa ostalim delovima Evrope, transport i izvoz robe, i bila je svojevrsan motor razvoja. Ali ono što je u tom razvoju bio najznačajniji motor jeste ljudski potencijal.

Mladi Subotičani su počeli da se školuju u velikim centrima Monarhije i Evrope: Beču, Budimpešti, Cirihu, Minhenu, Ahenu, Parizu. Nakon školovanja su se vraćali u Suboticu i sa sobom donosili različite ideje i inovacije. Osamdesetih godina 19. veka, dolazi nova generacija inžinjera i arhitekata u grad koji donose sa sobom uticaje iz Evrope. Jedan od pionira koji je u mnogim oblastima bio prvi u Subotici u uvođenju inovacija bio je graditelj Titus Mačković. Titus je prvi projektovao palate i kuće u stilu neorenesanse u gradu, i prvi je uveo gvozdeni I profil u međuspratnu konstrukciju spratne kuće Luke Aradskog (Štrosmajerova 4), umesto drvenih greda, 1880. godine. Ovo je bila značajna inovacija budući da su ranije primenjivani drveni stropovi bili vrlo nepovoljni kao građevinski materijal sa aspekta opasnosti od požara. Pruski svod i gvozdeni I profili u međuspratnim konstrukcijama kuća u Subotici pojavili su se dakle 80 godina nakon što su ove konstrukcije bile primenjene pri izgradnji industrijskih objekata, odnosno predionica u Engleskoj.

„Zlatna dinja“ – kuća Luke Aradskog u Štrosmajerovoj 4 iz 1880. godine (Foto: Viktorija Aladžić, 2012)

Arhitektonski stil neogotika stigla je u Suboticu 1893. godine izgradnjom Vojnić palate (Korzo 1) koju je projektovao budimpeštanski graditelj Janoš Jedlička, 28 godina nakon završetka londonskog parlamenta koji je u velikoj meru uticao na uvođenje ovog arhitekonskog stila u evropsku arhitekturu; pa su recimo Zavetna crkva (1879.) i gradska kuća u Beču (1872 – 1883), kao i parlament u Budimpešti (1885 – 1904) takođe izgrađeni u ovom stilu. Električna centrala čija namena je bila napajanje tramvajskih linija, osvetljenje gradskih ulica ali i domaćinstava završena je 1896. godine u Subotici, a prvi tramvaj krenuo je prema Paliću 8. septembra 1897; svega 20 godina nakon što je napravljena prva električna hidrocentrala u Engleskoj 1878. godine, a prvi eksperimentalni električni tramvaj napravljen u Petrogradu 1880. godine. Ovo su već pokazatelji da se Subotica, krajem 19. veka, intenzivno približila svetskoj utakmici u uvođenju tehnoloških inovacija.

Godine 1899. dvojica arhitekata su projektovali prve objekte u stilu secesije u Subotici: Ferenc Rajhl dve najamne prizemne kuće u ulici Vase Stajića 11 i 13, koje su na žalost porušene 2010. godine, i Titus Mačković koji je projektovao najamnu palatu Lajoša Fazekaša, danas u Age Mamužića 13. To se dogodilo samo šest godina nakon pojave secesije u Briselu, gde je Viktor Horta projektovao kuću Tasel, završenu 1897. godine. U projektu Fazekaševe palate Mačković je uveo još jednu inovaciju, međuspratnu tavanicu od armiranog betona, samo tri godine nakon izgradnje prve predionice prema sistemu monolitne armirano-betonske konstrukcije francuskog inženjera Enebika (François Hennebique) patentiranom 1892. godine.

Dakle, daleka i zaostala provincija sa početka 18. veka, samo dve stotine godina kasnije, postaje regionalni centar koji paralelno sa drugim centrima prednjači u uvođenju najsavremenijih tehnoloških inovacija. Spisak bi bio poduži, kada bismo nabrajali sve inovacije. Vrhunac izgradnje svakako čine tri ključne subotičke građevine: Sinagoga, Gradska kuća i Rajhlova palata, od kojih svaka na svoj način; a pre svega Sinagoga svojom inovativnom, jedinstvenom, pionirskom konstrukcijom; predstavljaju vrhunska dostignuća početka 20. veka u Evropi i koja su danas neizostavni deo svetske baštine. I to su bili najsvetliji trenuci u istoriji grada, kojih se i danas rado prisećamo.

Prof. dr Viktorija Aladžić (privatna arhiva)

Prof. dr Viktorija Aladžić (1959, Subotica, Srbija) je arhitekta, istraživač i aktivista u oblasti očuvanja i razvoja arhitektonskog i urbanog nasleđa. Zaposlena je kao vanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala iz oblasti Proučavanja, zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa, a doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti prostornog planiranja. Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim radionicama, seminarima, konferencijama i napisala brojne radove iz oblasti zaštite, valorizacije i razvoja urbanog i graditeljskog nasleđa, koji su objavljeni u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima.


Izvor: Slobodna reč

Podelite sa prijateljima:

2 Komentara na
“Viktorija Aladžić: Kad je Subotica bila Evropa”

Franken says:

” istina dobilismo puno potomaka bozjeg naroda da ne bi Ovi ovi mesanci budu u vecini”.

Pa vi ste gosn @anus-zini takođe i rasista i šovinista pride!

Ne mogu da kažem da sam inenađen (“i uvreDJeN”) ali ovako otvoreno izlajati se i “očitovati se” nisam mogao ni da pretpostavim da ćete uraditi.

Mnio sam, prethodno, da imate malkice razuma, kad ono, gle, nemate. Kao što rekoh nisam iznenađen jer vi uopšte ne dumate svojom tintarom , koja vam verovatno služi samo za ukras na ramenima (verujem, ne baš naročito prijatan za oko “ukras”).

Pa ništa onda, samo nastavite da prosipate orbánisztánsku propagandu s kojom se trujete svakodnevno u veliki dozama.

Auuu, koja ste vi baraba! (Ovo nije uvreda pošto “bar aba” na aramejskom znači “sin oca”, a vi sigurno oca imadete… ta, nije vas valjda mater bezgrešno začela i kao devica rod`la, te zamišljate mož` biti da ste mesija, sačivaj bože & sakloni. Ne, sigurno nite “obećani”, no ste samo mali Hića iz našega sokaka. Nažalost, vaših klo/v/nova ima priličan broj. Ali ništa za to, i vi ćete jednoga dana da izumrete. Ovako ili onako….)

anonimni says:

Subotica ( nekada ) bila Evropa, ali od tada prohujalo barem tri ” oslobodjenja ” . Prvi oslobodioci su odneli sve fabrike, zabranili su gradnju zgrada Oni su izgradili Sokol dom ruglo centra Subotice za 20 godina , drugi oslobodioci su odneli sve poljoprivredne proizvode psenicu, kukuruz, stoku, izgradili onu kucu prekoputa Patrije i Opstine na cosku, modernizovali zgradu zeljeznicke stanice za 3 godine, treci oslobodioci odneli mlinove – sta ce to Vama mi cemo samleti kod nas vasu psenicu i vracamo Vama brasno – pametno zar ne ? odneli zeljeznicke pruge Diosgyör za omladinku prugu u Bosnu, posle te koloseke modernizovala Vojvodina na svom trosku. Gradnju zgrada su poceli 1956. Jos oni prvi sastavili i prosirili izreku Subotica je najvece selo u Evropi nisu rekli da su Oni na to mesto srozali Evropsku Suboticu. A sta sad propadanje sa velikim koracima produzujemo dalje i stare istorijske zgrade rusimo da nebude od Evrope ovde nista jer nema smisla da ne-bi Nasi gradovi postanu sela a polako vec selo preseljava u te gradove i ako ne sa zgradama sa kulturom neznam u kom pravcu razvijaju pogledajte i kazite. Postovana profesorka obradite Vi sta je sve odneto iz Subotice do danas – istina dobilismo puno potomaka bozjeg naroda da ne bi Ovi ovi mesanci budu u vecini.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.