Subotica: Sporne javne nabavke koče Regionalnu deponiju

Subotica: Sporne javne nabavke koče Regionalnu deponiju

Regionalna deponija Subotica, foto: Natalija Jakovljević

Iako je kompleks Regionalne deponije u Subotici završen pre skoro dve godine, ona još uvek ne funkcioniše u svom punom obimu, zbog spornih javni nabavki. Za puni obim rada nedostaju kamioni koje Grad Subotica bezuspešno pokušava da nabavi već gotovo četiri godine.

Prema informacijama do kojih je VOICE došao u istraživanju, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u tri navrata je delimično ili u potpunosti poništavala nabavku ovih kamiona, koju je Grad Subotica sprovodio u ime i o trošku Ministarstva zaštite životne sredine.

Ta tri rešenja koštala su građane Subotice 710.000 dinara na ime naknade troškova postupka pred ovom komisijom. I pored nekoliko urgencija, kako prema samom Ministarstvu, tako i prema premijerki Ani Brnabić lično, na ponovno pokretanje javne nabavke kamiona čekalo se više od dve godine. Nakon što je konačno pokrenuta, nabavka je ponovo – zaustavljena. Opet zbog zahteva za zaštitu prava ponuđača.

Dok se čekaju kamioni, probijeni su planirani rokovi za finansijsko osamostaljivanje preduzeća „Regionalna deponija“ koju tri godine duže nego što je planirano finansiraju građani Subotice i okolnih šest opština. I verovatno će nastaviti jer je tek nedavno u Subotici usvojena odluka o upravljanju komunalnim otpadom s rokom za punu primenu 1. januar 2023. godine. Iako su pre četiri godine potpisani memorandumi, gotovo u potpunosti je izostala edukacija građana o njihovoj ulozi u sistemu upravljanja otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine ni nakon poslatog mejla i telefonskog razgovora sa zaposlenima – nije odgovorilo na pitanja VOICE-a o tome, zašto se na sprovođenje javne nabavke čeka četiri godine, s obrazloženjem da imaju problem sa mejlovima i da ćemo dobiti odgovor do kraja prošle nedelje, ali se to nije dogodilo do objavljivanja ovog teksta.

Vrednost projekta više od 24 miliona evra

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada, početkom novom milenijuma Grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka angažovale su se na izgradnji savremenog regionalnog sistema za upravljanje otpadom, koji je izgrađen u skladu sa standardima Evropske unije.

Krajem 2007. godine, ove opštine su formirale preduzeće “Regionalna deponija” Subotica, čiji je zadatak bio izgradnja i potonji rad regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Gradska uprava: Budžetsko finansiranje kašnjenja, foto: NJ, Magločistač

Izgradnja Regionalnog sistema upravljanja otpadom započeta je 2015. godine. Vrednost projekta je više od 24 miliona evra. Od toga je oko 20 miliona obezbedila Evropska unija, 3 miliona Vlada Republike Srbije, a oko jedan million grad Subotica i pomenute opštine u regionu.

Regionalni centar se nalazi na Bikovu, kod Subotice i predstavlja ključno postrojenje unutar kojeg će se obavljati tretman u vidu separacije i kompostiranja, odnosno odlaganje otpada, uz centar za sakupljanje otpada, kao i skladište opasnog otpada.

Uz nekoliko probijanja planiranih rokova, za šta je tadašnja vlast u Subotici odgovornost prebacivala na Evropsku uniju, izgradnja je završena avgusta 2019. godine, sa planom da nakon jednogodišnjeg probnog rada, počne sa funkcionisanjem u punom kapacitetu avgusta 2020. godine. Ali, to se nije desilo.

Četiri godine bez kamiona

Na pitanje VOICE-a kada će početi da rade u punom projektovanom kapacitetu, u preduzeću „Regionalna deponija“ navode da to zavisi od „logističke infrastrukture“.

„Kompleks regionalnog centra za upravljanje otpadom će raditi pod maksimalnim projektovanim kapacitetom čim se nabave kamioni – autosmećari i autopodizači, a za čiju nabavku je nadležno Ministarstvo životne sredine“, navodi se u odgovoru.

Te kamione, u ime i za račun ministarstva, grad Subotica pokušao je da nabavi tokom 2017. i 2018. godine – bezuspešno. Prvi tender sproveden je 2017. godine. Njegov predmet predstavljao je osam autopodizača kontejnera zapremine 5-7 kubika, četiri kamiona-smećara kapaciteta 12 kubika, 13 kamiona smećara kapaciteta 16 kubika, 75 metalnih kontejnera kapaciteta pet kubika, 1.230 kontejnera kapaciteta 1.100 litara i 45.960 kanti za smeće kapaciteta 120 litara.

Gradska deponija, foto: Natalija Jakovljević

Partija nabavke u kojoj su kante i kontejneri dodeljena je preduzeću MNG Plastik Gogić iz Inđije za 127,5 miliona dinara bez PDV-a, nakon čega je i sklopljen ugovor sa ponuđačem.

U odgovorima na pitanja VOICE-a, iz Gradske uprave navode da je za Suboticu opredeljeno 14.500 kanti, 530 žutih, zelenih i plavih kontejnera, kao i 23 metalna kontejnera zapremine pet kubika.

Oprema se još uvek ne koristi i nalazi se na skladištu JKP Čistoća i zelenilo Subotica. Da bi se isti stavili u upotrebu, potrebno je obezbediti i druge materijalno-tehničke uslove“, navodi se u odgovoru.

Kako je precizirano, jedan od tih materijalno-tehničkih uslova jesu i kamioni. Partija nabavke u kojoj su kamioni dodeljena je konzorcijumu Resor Gadžin Han i Braća Crnomarković Stari Banovci za 230 miliona dinara bez PDV-a.

U slučaju ovog tendera Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki sprovela je dva postupka na osnovu Zahteva za zaštitu prava ponuđača, prvi u junu, a drugi u avgustu 2017. godine, koji je u oba navrata podnela druga grupa ponuđača u sastavu West truck Beograd, Autocentar Peda iz Jagodine i Sloga DOO iz Kragujevca, i u oba slučaja naložila delimično poništenje javne nabavke, odnosno plaćanje troškova postupka u ukupnom iznosu od 460.000 dinara.

Nakon toga, Grad Subotica 2018. godine ponovo raspisuje javnu nabavku, ovoga puta samo za pomenute kamione. I ponovo Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništava, ali sada u celosti, javnu nabavku na zahtev ponuđača Green force iz Beograda, i naložila gradu Subotica da plati 250.000 dinara na ime troškova postupka.

Kako bi “izašli iz ćorsokaka”, Grad Subotica je u nekoliko navrata pokušavao da ponovo pokrene javnu nabavku, ali za tako nešto nije dobio saglasnost Ministarstva. Preciznije, kako se navodi u odgovoru grada na pisanje VOICE-a, nisu dobili potpis na prethodno usaglašenu odluku o nastavku javne nabavke.

Novembra 2018. godine, navode, upućena je prva urgencija Ministarstvu da potpišu usaglašena dokumenta, januara 2019. godine i druga, da bi se ministarstvu po treći put obratili aprila 2019. godine – bezuspešno. Avgusta iste godine, kako je navedeno, predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić upućena je molba za podršku – opet bezuspešno.

“Dana, 7. februara 2020. godine iz razloga nedobijanja odgovora po prethodnim urgencijama, dopisima i molbama obratili smo se ponovo putem urgencije Ministarstvu zaštite životne sredine, a dopisom predsednici Vlade Republike Srbije“, navode u Gradu Subotica na pitanja VOICE-a.

Regionalna deponija, foto: Natalija Jakovljević

Tek oktobra 2020 godine, dodaju, pomoćnik ministra Filip Abramović od Grada Subotica traži da im se uputi – Zahtev za izmenu i dopunu Odluke o sprovođenju javne nabavke. Dokument koji je, po navodima Grada, već usaglašen s predstavnicima Ministarstva, dve godine ranije. Što je učinjeno i krajem oktobra 2020. godine.

Krajem decembra prošle godine, Vlada Srbije se zaključkom saglasila da Grad Subotica sprovede javnu nabavku kamiona, za koje sredstva u visini od gotovo 320 miliona dinara više od četiri godine stoje na njihovom namenskom računu otvorenom kod Uprave za trezor.

Konačno, dve i po godine nakon poništenja poslednjeg tendera, Grad Subotica je početkom februara ove godine raspisao javnu nabavku kamiona. Međutim, ni ova nabavka nije sprovedena do kraja jer je početkom aprila postupak ponovo suspendovan na osnovu zahteva za zaštitu prava ponuđača.

EU: Bez kaznenih odredbi zbog nepoštovanja rokova

Delegacija Evropske unije za VOICE navodi da su svesni problema koji su pratili nabavku kamiona, ali da je to bio deo obaveze koju je na sebe, prilikom sklapanja sporazuma o izgradnji deponije, prihvatila Vlada Srbije.

“Ne postoji pravno-obavezujući sporazum o takvoj obavezi, a Evropska komisija ne može intervenisati u slučajevima koji spadaju isključivo u nadležnosti predstavnika vlasti. S tim u vezi, možemo vas uputiti samo na vlasti u državi”, navodi se u odgovoru Delegacije Evropske unije u Srbiji na pitanje da li u ugovoru o izgradnji deponije postoje određene kaznene odredbe u vezi nepoštovanja rokova.

VOICE se sa pitanjima o nabavci kamiona obratio i Ministarstvu životne sredine. Ali odgovore, da ponovimo, nismo dobili.

Iako je još 2018. godine projektovano smanjenje učešća budžeta, odnosno potpuni prestanak finansiranja rada preduzeća “Regionalna deponija” novcem poreskih obveznika, ni to se nije desilo.

Naime, već u Odluci o budžetu iz 2018. godine grad Subotica predvideo je smanjenje učešća budžetskih sredstava u finansiranju rada ovog preduzeća sa nešto više od 50 na 25 odsto, dok je prema tom dokumentu učešće budžeta u finansiranju njihovog rada u 2019. i 2020. godini trebalo da bude – nula.

„Ovim Projektom treba da se nastavi sufinansiranje završetka izgradnje regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom i troškova funkcionisanja rada Regionalne deponije u prvih šest meseci kako je predviđeno Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica broj III-38/2008 od 19. maja 2008. godine i Aneksa Ugovora od 8. maja 2012. godine”, navedeno je u Odluci o budžetu grada Subotice za 2018. godinu.

Međutim, finansiranje je nastavljeno i dalje. Samo u ovoj godini iz budžeta Subotice, koja obezbeđuje oko polovinu sredstava, za rad deponije opredeljeno je 91,2 miliona dinara, isto toliko i u 2020. godini, a 49,3 miliona u 2019. godini. Ukupno više od 231 milion dinara. Ako se uzme u obzir da Grad Subotica finansira nešto više od polovine ukupnih troškova ovog preduzeća, a drugu polovinu ostale opštine u regionalnom sistemu prikupljanja otpada, dolazimo do cifre od oko 460 miliona dinara budžetskih sredstava više od prvobitnog plana, koja su usmerena u preduzeće Regionalna deponija.

Dok bezuspešno pokušava da nabavi kamione, a kante i kontejneri za selekciju otpada stoje na lageru, Skupština grada Subotica je tek nedavno usvojila novu odluku o upravljanju komunalnim otpadom.

Dokumentom se tačno definiše uloga građana u razvrstavanju otpada na mestu njegovog nastanka, njegovom odlaganju u već nabavljene kante i kontejnere za svaki tip otpada, odvoženju kamionima za koje već četiri godine ne može da se sprovede javna nabavka do kraja i, na kraju, tretmanu na Regionalnoj deponiji, čiji rad u punom kapacitetu kasni skoro godinu dana.

Nataša Đereg: “Mi smo tu, spremni da pomognemo u kampanji edukacije stanovništva, samo da nam neko kaže: evo, počinjemo” (foto: privatna arhiva)

Samom odlukom je predviđeno da se obrazuje Radna grupa sa zadatkom da do kraja godine izradi akcioni plan implementacije mera i aktivnosti iz ove odluke, kako bi se ona u potpunosti primenjivala od 1. januara 2023. godine.

U preduzeću “Regionalna deponija” navode da se tek sa donošenjem ove odluke stiču uslovi za početak edukacije stanovništva o njihovoj ulozi u celom sistemu upravljanja otpadom. U tom pravcu, ovo preduzeće je još 2017. godine potpisalo Memorandum o saradnji sa civilnim sektorom o edukaciji i značaju primarne selekcije otpada, ali se dalje od potpisa nije mnogo odmaklo.

„Nažalost, pošto nije uopšte došlo do uspostavljanja sakupljanja odvojeno prikupljenog otpada, to jest, ni njegove najave, ovih aktivnosti je bilo neznatno. Mi smo tu, spremni da govorimo o tome i pomognemo u kampanji edukacije stanovništva, samo da nam neko kaže: evo, počinjemo, odlučeno je, nabavljaju se kante, uspostavlja se sistem“, kaže za VOICE Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), jedan od potpisnika memoranduma.

Iako je Regionalna deponija završena, smetlište “Aleksandrovačka bara” (Gradska deponija) u Subotici, na kom se smeće odlaže još od kraja sedamdesetih godina prošlog veka, i dalje je u funkciji. Njome upravlja Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“. Još uvek nije doneta odluka o njenoj sanaciji i rekultivaciji.

Podelite sa prijateljima:

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.