Psihološkinja Mirjana Beara za Magločistač: Osećanja učenika i nastavnika u školi su zanemarena, uglavnom se forsiraju rezultati

Psihološkinja Mirjana Beara za Magločistač: Osećanja učenika i nastavnika u školi su zanemarena, uglavnom se forsiraju rezultati

Mirjana Beara, foto: Aleksandra Popović Petković (privatna arhiva)

04.04.2023

Kategorija: Društvo , Intervjui , Subotica

Današnji obrazovni sistem se u dovoljnoj meri ne bavi osećanjima učenika i kako oni da budu srećni u školi, već uglavnom i nastavnici i roditelji forsiraju rezultate, pa su tako spoljašnji ciljevi zamaglili unutrašnje zbog čega ljudi postaju sve nesrećniji. “Drugim rečima – bez ’pozitivnih nastavnika’ nema ni pozitivnog obrazovanja“, rekla je Mirjana Beara, doktorka psiholoških nauka Instituta za pozitivnu psihologiju iz Novog Sada, u intervjuu za Magločistač.

U nastavku teksta saznaćemo šta je pozitivno obrazovanje, na koji način se kod dece mogu smanjiti anksioznost i depresivnost, strah od grešaka, a povećati optimizam, unutrašnja motivacija i zadovoljstvo životom, ali i smanjiti vršnjačko nasilje, razviti otpornost na stres i druge probleme sa kojima se učenici, ali i sami nastavnici svakodnevno suočavaju.

„Već smo razgovarali o mogućnostima širenja i u Subotici, kako u subotičkim školama, tako i među omladinskim radnicima“, najavljuje prof. dr Beara. A da li će ovakvi napori uroditi plodom, i da li će zaštita mentalnog zdravlja dobiti zasluženo mesto i u subotičkim školama, ostaje da se vidi.


Šta je pozitivna psihologija i pozitivno obrazovanje?

Pozitivna psihologija je naučno istraživanje uobičajenih ljudskih snaga i vrlina, optimalnog ljudskog funkcionisanja i razvoja. Njen cilj je da otkrije i promoviše faktore koje omogućuju pojedincima, zajednicama i društvima da se razvijaju i napreduju. Možemo reći da ova disciplina otkriva, primenom naučnih metoda, kako da živimo ispunjen, srećan i smislen život, ili kako to kaže Piterson „šta nam to ide od ruke u životu, od rođenja do smrti, i na svim stanicama između“ (Peterson, 2006). Teme pozitivne psihologije su, na primer, subjektivno blagostanje i od čega ono zavisi, pozitivne emocije i kako ostvariti balans između pozitivnog i negativnog u našem životu, optimizam, zahvalnost, svesna pažnja, samoefikasnost, smisao i svrha života, koje snage i vrline karaktera ljudi poseduju i kako da ih koriste za rast i napredovanje, kako da ostvarimo kvalitetne odnose sa okruženjem i slično. Ove ideje nisu nove u ljudskoj istoriji – prepoznajemo ih još u antičkoj filozofiji, religijama, prosvetiteljstvu, humanizmu i humanističkoj psihologiji, ali je relativno novo to što se naučnim metodama proveravaju koncepti koji su odavno poznati ljudskom društvu. Ova relativno nova disciplina psihologije se intenzivno razvija u poslednje dve i po decenije.

Pozitivno obrazovanje je grana pozitivne psihologije koja spaja principe pozitivne psihologije sa savremenim naukama o obrazovanju, tako da se obezbedi da svi akteri u obrazovnom procesu (pre svih učenici, ali i nastavnici, roditelji, uprava škole…) rade dobro i osećaju se dobro. „Pozitivna škola“ se fokusira na postignuća ali isto tako i na subjektivno blagostanje (sreću) svih u školi, drugim rečima, takva škola podstiče razvoj, zdravlje, rezilijentnost, emocionalnu i socijalnu pismenost pojedinaca i organizacije (Maksić i Bojanović, 2017). Teme kojima se bavi pozitivno obrazovanje su, na primer, kako iskoristiti snage i vrline učenika u obrazovnom procesu, kako razviti unutrašnju motivaciju za učenje i doživljaj smisla učenja, kako obezbediti da se učenici i nastavnici u školi osećaju prijatno, kako razvijati kreativnost, poboljšati međuljudske odnose i poverenje, kako smanjiti strah od greške i ispitnu anksioznost, razviti otpornost na stres, i slično.

U kojoj meri se u školi uopšte neguje pozitivno obrazovanje ili je to još uvek u nekoj fazi ispitivanja?

Postoje mnogi psihološko-preventivni programi koji su u svojim aktivnostima imali neke od tema pozitivnog obrazovanja, kao što su npr. rezilijentnost na stres, optimizam, bolji vršnjački odnosi i komunikacija, rešavanje konflikata, itd. Međutim, to su uglavnom bili projekti ograničenog dometa i trajanja i obuhvatali su samo manji broj učenika u školama. Takođe, brojni programi i mere za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja vode računa o adekvatnoj podršci razvoju i učenju, prilagođavanju nastavnih metoda dečjim kapacitetima za učenje, adekvatnom motivisanju, uključivanju sve dece itd. Ono što izdvaja pozitivno obrazovanje iz ovih nastojanja je jasno usmerenje na dobrobit i mentalno zdravlje svih aktera, ne samo učenika, i ne samo u sklopu dolaženja do akademskih postignuća.

Pozitivno obrazovanje počiva na tri uporišna stuba: ugrađivanje principa i posvećenosti škole tome da se deca i nastavnici u školi osećaju dobro i rade dobro u školska dokumenta i uobičajenu praksu, čime to postaje trajno opredeljenje škole i svih nastavnika i učenika; obuke nastavnika za primenu tehnika i pristupa pozitivnog obrazovanja najpre na sebi a zatim i u svakodnevnom radu sa decom i mladima, i kao krajnji cilj, primena sa učenicima u svakodnevnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Kako bi to izgledalo u praksi?

Na primer, nastavnici tokom obuke nauče kako da prepoznaju sopstvene snage i vrline, kako da ih razviju i koriste, pa tek onda tome uče i u razvoju snaga podržavaju svoje učenike. Nauče kako da naprave balans između prijatnih i neprijatnih emocija u svom životu, pa onda tome podučavaju učenike. Nastavnici razmotre smisao i svrhu svog posla, pa onda o smislu i svrsi učenja razgovaraju sa svojim učenicima, i slični primeri. Drugim rečima – bez „pozitivnih nastavnika“ nema pozitivnog obrazovanja.

Kada govorimo o pozitivnom obrazovanju i vaspitanju, šta uskraćuje trenutni sistem nastave deci a šta im uskraćuju roditelji, usled previše obaveza, posla?

Trenutni sistem obrazovanja i vaspitanja, odnosno trendovi koji se sada vide u školama, čini mi se da je preterana usmerenost na brojčanu ocenu nešto što veoma udaljava roditelje i učenike, pa i nastavnike, od smislenog obrazovanja, stvarnog znanja i dobrobiti. Ocena ne bi smela biti sama sebi cilj, a to se često dešava u našim školama. Takođe, usled usmerenosti na brojčane pokazatelje, kompetitivnosti između škola i spoljašnjih pritisaka, nastavnici manje pažnje posvećuju tome kako se oni i učenici u školi osećaju, pa uglavnom forsiraju rezultate, bodove, postignuća… U tom smeru i roditelji vide smisao škole. Zaboravlja se da su naše emocije takođe važne, da je važno i da dete bude srećno, da bude zadovoljno sobom i svojim životom, da „cveta“ u svim aspektima, a ne samo da razvija kognitivne sposobnosti i postignuća. Primer: postoje programi koji uče kako da deca „budu pametnija“, koji su veoma popularni kod roditelja, ali je veliko pitanje koliko takvi programi doprinose dobrobiti i mentalnom zdravlju te dece.

Dalje, mnoga istraživanja upozoravaju na to da je većina nastavnika veoma nezadovoljna svojim društvenim položajem i to nezadovoljstvo se oseti u učionici; ne važi to za sve nastavnike, naravno. Na sreću, ima mnogih nastavnika koji nastavu vide kao poziv i koji sa velikom ljubavlju i posvećenošću pružaju siguran oslonac svojim učenicima, bez obzira na to kako vide ugled svoje profesije spolja.

Ukratko – svi akteri obrazovanja, u poteri za spoljnim pokazateljima postignuća (tzv. ekstrinzičkim ciljevima – ocena, novac, ugled, popularnost, pobediti druge…), nekada zaborave na unutrašnje ciljeve, kao što su ostvarenje ličnog rasta i razvoja, sticanje kompetentnosti, kreiranje smisla i svrhe života, dostizanje autonomije i slobode, ostvarivanje bliskih partnerskih i prijateljskih odnosa, davanju doprinosa da zajednica i svet budu bolji… Jednom rečju: spoljašnji ciljevi su zamaglili unutrašnje, a zbog toga ljudi postaju sve nesrećniji. Roditelji koji se rukovode ekstrinzičkim ciljevima, tome uče i svoju decu; nastavnici kojima su takvi ciljevi najvažniji to modeluju i kod svojih učenika, i tako se transgeneracijski priča ponavlja.

Pozitivno obrazovanje, između ostalog, vraća fokus na unutrašnje ciljeve, čije ostvarivanje dovodi do većeg stepena sreće tj. subjektivnog blagostanja, kako pokazuju brojna istraživanja.

U kom smislu pozitivno obrazovanje utiče na mentalno stanje dece i nastavnog kadra?

Pozitivno obrazovanje i unapređenje mentalnog zdravlja su visoko povezani. Preko ostvarivanja gore opisanih ciljeva i principa, popravlja se mentalno zdravlje svih aktera obrazovnog procesa. Istraživanja i iskustva u svetu i regionu pokazuju da se uvođenjem pozitivno-psiholoških intervencija u školama mogu smanjiti anksioznost i depresivnost, povećati optimizam i zadovoljstvo životom, povećati nada u budućnost, razviti emocionalna pismenost, smanjiti vršnjačko nasilje.

Da li bi za škole u Subotici bilo korisno da razmišljaju o uvođenju pozitivnog obrazovanja?

Uverena sam da bi za škole u Subotici, kao i u ostalim gradovima u našoj zemlji, pozitivno obrazovanje donelo mnoge dobrobiti. Naša iskustva iz pilot projekta „Škola u kojoj cvetaju snage“ podržanog od strane Tempus kancelarije u Srbiji – Programa ERASMUS + (KA2) Evropske unije koji je u toku, pokazuju da već nakon prvog upoznavanja nastavnika sa principima i tehnikama pozitivnog obrazovanja, njihova motivacija za rad raste, kao i osećaj dobrobiti, kreativnost, i spremnost da se sa učenicima radi na tome „cvetaju“.

U projektu učestvuju po dve škole iz Novog Sada, Zagreba i Ljubljane, tako da se pozitivno obrazovanje regionalno prepoznaje kao dobra praksa. To su OŠ „Kosta Trifković“, OŠ „Branko Radičević“, OŠ „Odra“, OŠ „Frana Galovića“, OŠ „Livada“ i OŠ „Šmarje-Sap“. U realizaciji obuke nastavnika su nam pomogle profesorke sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr Majda Rijavec i doc. dr Lana Jurčec, kao i Vesna Radulović iz Školske uprave Novi Sad. Projekat sprovodi Institut za pozitivnu psihologiju, a u užem timu smo doc. dr Gorana Rakić Bajić, dr Danijela Radović i ja. Već smo razgovarali o mogućnostima širenja u Subotici, kako u subotičkim školama, tako i među omladinskim radnicima.

Da li su naša deca, nastavni kadar i roditelji spremni za izazove koje nosi pozitivno obrazovanje i vaspitanje?

Mislim da su veoma spremna i da je pozitivno obrazovanje potrebno danas možda više nego ikada. Brojni su pokazatelji da su mentalno zdravlje i subjektivno blagostanje ugroženiji sada nego pre epidemije korona virusa i da je nešto hitno potrebno preduzeti. Mnogi donatori su to uvideli tako da mentalno zdravlje i kod njih dolazi na vrh prioritetnih tema. Potrebno je da mentalno zdravlje postane prioritet i kod donosioca odluka u našoj zemlji i u lokalnim samoupravama, i to ne samo u obrazovnom sektoru.

Zbog čega se deca često plaše svojih grešaka, slobodnog iskazivanja mišljenja i kritičkog razmišljanja uopšte, i na koji način pozitivna psihologija može da im pomogne da prevaziđu ove barijere?

Istraživanja pokazuju da naši učenici iskazuju visok stepen opaženog stresa, a posebno su ugroženi mladi iz gradova, devojke i učenici gimnazija. Veliko je opterećenje nastavnim programom, brojem predmeta, visokim očekivanjima uspeha (merenim ocenama), pritiscima da se upišu fakulteti koji su visoko kompetitivni. U našim školama je u toku prelazak na nastavu usmerenu na obrazovne ishode i kompetencije učenika, umesto na nastavni sadržaj, što je dobar pravac, ali je taj proces postepen i nejednako uspešan među školama i nastavnicima. Deca i mladi veoma često kao izvor svog stresa navode akademski domen i posebno ispitnu anksioznost, jer iz neuspeha ne čitaju da je to stepenica do uspeha i znanja, već da je to sramota i katastrofa. Često u tome „pomažu“ i roditelji, burnim reagovanjem na četvorku, a kamoli jedinicu. Sve to dovodi do izraženog straha od greške, od ocene niže od petice, vrednovanja sebe u svetlu svojih postignuća i razvoja tzv. „unutrašnjeg kritičara“ koji ume da bude prilično surov. Kao rezultat imamo decu i mlade pune sumnji u sebe, smanjenog samopouzdanja, koji su uvereni u to da je dobiti četvorku dokaz da su nesposobni i manje vredni, što nikako nije tačno. Iz istog razloga se ustežu i da kažu svoje mišljenje – boje se da će ispasti glupi, da će biti ismejani ili etiketirani. Sputavanje svoje kreativnosti i mišljenja svakako ne dovodi do pravog znanja i kompetencija, stoga je to nešto što bi trebalo da se smanji. Pozitivno obrazovanje i u tome može da da veliki doprinos.

Pošto pozitivna psihologija upućuje na to da se naše sposobnosti mogu razvijati, da je greška samo put do uspeha i da je time dobrodošla, da ponašanje nije isto što i osoba, da je nalaženje svojih talenata i snaga veoma važno za život, a samim tim i za učenje i postignuća, može da predstavlja efektivan odgovor na probleme koje vidimo u školama današnjice. Naravno, ne smatram da je pozitivno obrazovanje jedini svemogući lek, već da jasno ukazuje na pravac u kojem bi bilo dobro razvijati obrazovanje i zaštitu mentalnog zdravlja u školama, koji je dostupan, lako razumljiv i primenjiv.

Podelite sa prijateljima:

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.