Akva park na Paliću: Kapitalni projekat nezaokružene finansijske konstrukcije

Akva park na Paliću: Kapitalni projekat nezaokružene finansijske konstrukcije

Foto: NJ/Magločistač (arhiva)

Nezakonitosti nema, nepravilnosti ima – to je u najkraćem zaključak vanredne inspekcijske kontrole materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, koju je sprovela budžetska inspekcija Ministarstva finansija po nalogu ministra Siniše Malog, a vezano za izgradnju akva parka.

Kamen temeljac za ovaj kapitalni projekat bio je položen 15. decembra 2018. godine, a u javnost se tada izašlo sa podatkom da se radi o zajedničkoj investiciji Republike Srbije, AP Vojvodine i Grada Subotice, kao osnivača „Park Palić“ doo, vrednoj milijardu dinara.

Završetak kompleksa kraj Muškog štranda koji obuhvata izgradnju pet otvorenih i pet zatvorenih bazena sa toboganima, spa i velnes sadržajima prvobitno je bio najavljen za proleće 2020. godine. Taj rok je u međuvremenu u više navrata prolongiran.

“Veći problemi u realizaciji ne postoje, ali smo nailazili na neke nepredviđene okolnosti svakako, što je i za očekivati kada je jedan ovakav veliki projekat u pitanju. Izazovi sa kojima se susrećemo na realizaciji projekta su svakodnevni i tiču se pre svega vremenskih prilika koje utiču na dinamiku određenih faza, određenih elemenata, pre svega vodovoda i kanalizacije građenih u prošlosti za potrebe starog termalnog bazena koji nigde u dokumentima nisu bili ucrtani, a na koje nailazimo tokom gradnje. Međutim, to su stvari koje rešavamo u hodu i ne utiču na krajnji datum završetka izgradnje”, izjavio je u julu 2019. tadašnji direktor “Park Palić” doo Nebojša Daraboš, ocenjujući da je dinamika izvođenja radova realna, i da se, shodno tome, završetak investicije može očekivati s proleća 2020. godine.

Foto: NJ/Magločistač

U međuvremenu se desila epidemija korona virusa, ali, prema uveravanjima nadležnih, ni ona nije poremetila realizaciju ovog kapitalnog projekta.

“Razumljivo je da smo zbog situacije prouzrokovane epidemijom imali dosta poteškoća, međutim, nije bilo zastoja u radu. Vlada Srbije preporučila je da građevinske firme počnu da rade punom snagom i dalje nastavimo sa razvojem i obnovom Srbije, i u skladu sa tom preporukom sa izvođačem je dogovoreno da se krene pojačanim intenzitetom i svim raspoloživim kapacitetima. Zahvaljujem se izvođaču, a posebno radnicima koji ni za vreme epidemije, u okolnostima kada preovladavaju briga i strah, nisu prestajali da rade”, rekao je krajem aprila 2020. prilikom obilaska radova sada već bivši gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

U jeku kampanje za lokalne izbore, u junu iste godine, on je izjavio da će do kraja 2020. akva park i velnes centar na Paliću biti završeni, ali do postavljana novog roka došlo je već u septembru.

“Usled pandemije korona virusa, konzorcijum izvođača radova na izgradnji akva parka i velnes centra na Paliću je radio sa 50 odsto kapaciteta, što je dovelo do toga da se završetak radova pomeri za početak marta 2021. godine”, pojasnio je novoizabrani gradonačelnik Stevan Bakić.

Krajem februara 2021, gostujući u emisiji RTV Subotica “U sred srede”, on, međutim, postavlja novi rok – kraj tekuće godine, tvrdeći da je novac za završetak investicije vredne 1,1 milijardu dinara – obezbeđen.

Kopernikanski obrt

Nakon održanih lokalnih, pokrajinskih i republičkih izbora u junu 2020, a na osnovu koalicionog sporazuma sa Srpskom naprednom strankom (SNS) kao stožerom vlasti, odgovornost za funkcionisanje “Park Palić” doo prebačena je Savezu vojvođanskih Mađara (SVM).

U skladu sa tim, na mesto dotadašnjeg direktora ovog privrednog društva, Nebojše Daraboša, postavljena je Valerija Denč, najpre u statusu vršiteljke dužnosti, a po okončanju javnog konkursa raspisanog u julu 2021. i u redovnom, na mandatni period od četiri godine.

“Postoje kuloarske priče da SVM preuzimanjem ‘Park Palića’ želi da upropasti Palić, da navijamo za neke druge banje u Mađarskoj. Moram da kažem da su to nebuloze. Mi smo lokalpatriote, kao što su i mnogi drugi u ovom gradu, i nema smisla da želimo nekom drugom da se bolje razvija kada to isto možemo imati u Subotici i na Paliću”, izjavio je Balint Pastor, potpredsednik SVM-a, gostujići u emisiji “U sred srede” RTV Subotica, u decembru 2020.

Predsednik SVM-a Ištvan Pastor 10. februara ove godine na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu obaveštava javnost da je Skupština “Park Palić” doo, čiji je predsednik, zatražila stručnu pomoć od Ministarstva finansija i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Srbije kako bi se razjasnili tehnički, bezbednosni i racionalni aspekti planiranog, do sada izvedenog i još nedovršenog posla vezano za projekte avantura parka i akva parka.

Dodatno pojašnjenje novonastale situacije on daje u aprilu, kada, prilikom gostovanja u emisiji “Pravi ugao” RTV Vojvodine, izjavljuje:

“Pošto se radi o velikoj investiciji, a i značaj njen je ogroman za Palić kao turističku destinaciju, u trenutku preuzimanja odgovornosti završetka te investicije važno je da imamo presek stanja, pre svega što niko od nas nema veliko iskustvo u gradnji i održavanju akva parka i zato je važno tehnički i finansijski sagledati, normalno je da budemo oprezni, bez da se traži bilo čija krivica. S obzirom na to da je projekat finansiran sa sva tri nivoa vlasti, mislili smo da je najprigodnije da se angažuje republička budžetska inspekcija. Nikoga ne optužujemo, važno nam je da napravimo presek i utvrdimo stanje”, dodajući da su na osnovu dokumentacije utvrdili da je potrebno dodati oko 400 miliona dinara za realizaciju projekta vrednog – milijardu i po dinara.

Radovi na izgradnji akva parka su tako obustavljeni do daljnjeg.

Šta je ustanovila budžetska inspekcija Ministarstva finansija?

Vanredna inspekcijska kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane „Park Palić“ doo obuhvatala je period od 1. januara 2019. do 1. januara 2021. i zasnivala se na visokom stepenu procenjenog rizika.

U odgovoru Ministarstva finansija na zahtev Magločistača za pristup informacijama od javnog značaja vezano za ovaj slučaj, navodi se sledeće:

“U delu nadležnosti budžetske inspekcije nisu utvrđene nezakonitosti u finansiranju projekta. S obzirom na to da su konstatovane nepravilnosti u delu građevinske dokumentacije (vođenje građevinskog dnevnika, prilozi koji su ugovoreni a koji prate privremene i okončane situacije), izveštaj o utvrđenim nepravilnostima dostavljen je građevinskoj inspekciji Grada Subotice na dalju nadležnost i postupanje”.

Što se tiče kontrole materijalno-finansijskog posovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, “naložena je mera uplate iznosa od 1.090.788,27 dinara na račun izvršenja budžeta Grada Subotice, koja se odnosi na uvećane zarade, prekovremeni rad i dnevnice za službena putovanja”.

Iz Ministarstva finansija na kraju navode da je kontrolisani subjekt u ostavljenom roku postupio po naloženoj meri i o tome dostavio dokaz.

Foto: NJ/Magločistač

U zapisniku o toku i sadržaju preduzetih radnji radi utvrđivanja činjenica, koji je Magločistač dobio na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, konstatuje se da projekat obuhvata izgradnju novih tj. proširenje postojećih sadržaja na termalnom bazenu, u tri faze.

Prva obuhvata izgradnju objekta, druga izgradnju otvorenih bazena i tobogana i spoljašnje uređenje, a treća uređenje parkinga.

Sredstva za realizaciju prve faze obezbeđena su od strane osnivača “Park Palić” doo, i to: 49 miliona dinara od republičkog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; 100 miliona dinara od AP Vojvodine; 360 miliona dinara od Grada Subotice za period od 2018. do 2020. godine (po 120 miliona dinara za svaku godinu).

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, posao izvođenja radova u okviru prve faze realizacije projekta dobila je grupa ponuđača – doo “Gemax gradnja” Novi Sad kao član grupe koji je nosilac posla i doo “Saniteko Group” Podgorica kao član grupe ponuđača. Ugovorena vrednost nabavke iznosila je 327.949.117,25 dinara sa PDV-om, a izvođač radova se obavezao da posao završi u roku od 174 kalendarska dana, računajući od dana uvođenja u posao tj. 14. decembra 2018.

Svi radovi na prvoj fazi realizacije projekta okončani su bili 29. juna 2019, s tim da je u međuvremenu ugovor o javnoj nabavci bio aneksiran dva puta. Prvi put kako bi se produžio rok za izvođenje radova za 60 dana, a drugi put kako bi se smanjila prvobitna vrednost radova za 4.168.329,38 dinara zbog neizvođenja određenih radova.

Budžetska inspekcija je u postupku kontrole ustanovila da ovi aneksi nisu, međutim, bili zaključeni u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke jer “Park Palić” doo nakon njihovog zaključenja nije bio dostavio izveštaj o navedenim izmenama Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Takođe, ustanovljeno je da na listovima građevinskog dnevnika za period od 18. aprila 2019. do 26. juna 2019. nije označen redni broj strane građevinskog dnevnika, te da nije pružen dokaz da je izvođač radova uz privremene i okončanu situaciju dostavljao dinamički plan sa presekom stanja radova i izveštaj sa analizom ispunjenja ugovorenih obaveza u pogledu rokova i predlogom mera za otklanjanje eventualnih kašnjenja, kao ni fotokopije zapisnika o izvršenoj kontroli radova koji su prethodili izvedenim radovima a koji se u kasnijim fazama ne mogu kontrolisati.

Budžetska inspekcija je tako utvrdila da je “Park Palić” doo izvršio plaćanje bez potrebnih priloga tj. kompletne računovodstvene dokumentacije na kojoj po Zakonu o budžetskom sistemu treba da se zasnivaju rashodi i izdaci iz budžeta.

Identične nepravilnosti vezano za građevinsku inspekciju ustanovljene su bile i za ugovor o nabavci nepredviđenih radova, sklopnjen 12. juna 2019. na osnovu primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, vrednosti 4.964.223,54 dinara sa PDV-om.  

Budžetska inspekcija je ustanovila da na listovima građevinskog dnevnika za period od 13. do 29. juna 2019 godine nije označen redni broj lista, nije konstatovano uvođenje izvođača u posao, završetak nepredviđenih radova, kao ni izvođenje ni jedne pozicije tj. vrste ugovorenih nepredviđenih radova. Dalje, fotokopije zapisnika o izvršenoj kontroli radova koji su prethodili izvedenim radovima a koji se u kasnijim fazama ne mogu kontrolisati nisu date na uvid, čime je “Park Palić” doo izvršio plaćanje bez adekvatne propratne računovodstvene dokumentacije.

Za realizaciju prve faze projekta izgradnje akva parka potrošeno je sve ukupno 327.911.345,87 dinara.

Sredstva za realizaciju druge faze obezbeđena su od strane osnivača “Park Palić” doo, i to: 100 miliona dinara od republičkog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; 230 miliona dinara od AP Vojvodine; 183 miliona i 470 hiljada dinara od Grada Subotice.

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, posao izvođenja radova u okviru druge faze realizacije projekta dobio je doo “Alex engenering & construction” Beograd ispred grupe ponuđača koju čine doo “Alex engenering & construction” Beograd, doo “Gemax gradnja” Novi Sad, doo “Interfast” Beograd, i doo “Interfast advanced security systems” Beograd.

Ugovorena vrednost nabavke iznosila je 614.265.732,34 dinara bez PDV-a, a izvođač radova se obavezao da posao završi u roku od 250 kalendarska dana, računajući od dana uvođenja u posao tj. 13. marta 2020.

I ovaj ugovor je bio dva puta aneksiran, u oba navrata zbog potrebe za izvođenjem nepredviđenih radova. Prvi put je ukupna vrednost prvobitno ugovorenog posla bila povećana na 629.289.550,59 dinara bez PDV-a. Drugi put je ukupna vrednost prvobitno ugovorenog posla bila smanjena na 629.172.668,63 dinara bez PDV-a. Izvođač radova je takođe tražio da mu se rok izvršenja radova produži za 120 kalendarskih dana. Odobreno je za 110.

Nepredviđeni radovi odnosili su se na potrebu izmene postojećeg tehničkog rešenja međuspratne konstrukcije, odnosno, krovne konstrukcije, budući da su u hodu bili uočeni “neki nedostaci i neslaganja” u predmetnoj dokumentaciji, a koje je naknadno potvrdio i odgovorni projektant doo “Artprojekt” iz Beograda.

Na osnovu četiri ispostavljene privremene situacije izvođača radova za realizaciju druge faze projekta, budžetska inspekcija je ustanovila da je do 1. januara 2021. utrošeno 274.475.731,83 dinara sa PDV-om.

Nastavak radova – kad se obezbede nedostajuća sredstva

Sumirajući rezultate rada gradske vlasti u prvih godinu dana, potpredsednik SVM-a i predsednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor je u avgustu ove godine izjavio:

“Što se tiče akva parka, činimo sve što možemo. Ono što se jasno mora reći – potrošeno je 879 miliona dinara za tu namenu i treba da se potroši još 503 miliona dinara. Ja ne bih na bilo koga da prebacujem krivicu i odgovornost, ali svima je jasno da odgovornost ne leži na sadašnjoj gradskoj vlasti. Sve činimo u interesu toga da se taj projekat što pre završi“, dodajući da se svi preostali radovi mogu završiti za osam meseci ako se nedostajuća sredstva obezbede.

I gradonačelnik Subotice Stevan Bakić osvrnuo se, prilikom usvajanja rebalansa gradskog budžeta u septembru, na protekle tri godine, koliko traje realizacija ovog kapitalnog projekta, rečima da je normalno da vremenom dođe do promena i preprojekcije izvorne zamisli, zbog čega nastaju troškovi.

Tom prilikom je naglasio i da je upravo on bio taj koji je insistirao da se uvede budžetska inspekcija i revizija, uradi zapisnik i napravi presek “zbog pojedinih manipulativnih stvari o tome da li je bilo krađe, lopovluka i propusta oko akva parka na Paliću”.

„Inspekcija je uočila određene nedostatke, ali ništa epohalno. Sve je u skladu sa veličinom tog projekta. Znači, bilo je nekih propusta, ali nije bilo mahinacija i takozvanog lopovluka kako neko želi da prikaže“, rekao je Bakić.

Ono oko čega se slažu i gradonačelnik i predsednik Skupštine grada Subotice je da se o novim rokovima više ne govori. Ni jedan ni drugi ne obećavaju ništa, sem da rade na tome da se akva park na Paliću – što pre završi.

Podelite sa prijateljima:

3 Komentara na
“Akva park na Paliću: Kapitalni projekat nezaokružene finansijske konstrukcije”

Alpe Adria Leasing says:

Baš me zanima da li je kanalizacija od “Azotare” ucrtana i legalno sagrađena i kako to da još nije utvrđena odgovornost za zagađenje Palićkog jezera.

Stevan says:

Koja ste vi bagra! Od gradonacelnika do zadnjeg piskarala u opstini, koji ima bilo kakve veze sa javnim “investicijama”sve na stub srana.

Nata says:

Ne mogu da prihvatim da je ikome moglo da u kartu svoje pameti ucrta akva park na Paliću. Ja jednostavno ne mogu da shvatim da na ovakvom istorijskom mestu, punom tradicije, lepote oaze mira i kutka za opuštanje, ikome pogoduje da bude ova budalaština. Čemu se nadati? Odmoru? Zaradi? Ne, ne… Mogli ste da napravite na ovom divnom lokalitetu recimo golf terene. Više paše ovom ambijentu. Dolazili bi vam kulturni ljudi i punili bi vam kase. Ovako, unakaziste mesto. Dolaziće vam rulja sa svih strana, ostavljajući svoje smeće. Puštaće glasnu muziku, deca će da galame, a miris hrane će svuda da se širi. E, naša lepa Subotico… Svoju nevinost koju si izgubila, uskoro više neće imati ko da pamti.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.