Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra i u Subotici (DETALJAN PROGRAM)

Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra i u Subotici (DETALJAN PROGRAM)

Objavio: Magločistač

05.10.2022

Kategorija: Subotica

Pod sloganom “Kultura i mentalno zdravlje”, ovogodišnji Festival mentalnog zdravlja, kojim Institut za javno zdravlje Vojvodine obeležava 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja, biće po prvi put, osim u Novom Sadu, održan i u Subotici, u periodu od 10. do 20. oktobra.

Tema ovogodišnje kampanje ima za cilj da ukaže na značaj kulture za mentalno zdravlje, budući da kulturne norme i pravila u velikoj meri utiču na definisanje i doživljaj mentalnog zdravlja, ističu organizatori.

Tako, na primer, kultura utiče na to koji oblici ponašanja će se smatrati psihosocijalnom poteškoćom, kako će se zajednica odnositi prema osobi ili grupi za koju smatra da ima poteškoću. Takođe, kultura može da utiče i na to kako njeni pripadnici i pripadnice ispoljavaju određene psihološke poteškoće, kako ih objašnjavaju i kako sprovode tretman.

Tokom kampanje će otud biti pokrenuta pitanja kakva je kultura brige o mentalnom zdravlju u našoj zajednici i društvu, u kojoj meri kultura brige zavisi od ekonomskih sistema i društvenih procesa, na koji način kreiramo i koristimo različite resurse u zajednici i na koji način pristupamo problemima mentalnog zdravlja.

Poseban aspekt kampanje biće posvećen načinu izražavanja kulture (umetnosti, književnosti, komunikaciji) kao važnom resursu zajednice u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja. Brojna istraživanja ukazuju da stvaralaštvo i umetnost imaju značajnu ulogu u poboljšanju zdravlja i blagostanja, a umetnički programi u zajednici mogu unaprediti mentalno zdravlje i biti važan činilac u tretmanu psihosocijalnih problema – istraživanja pokazuju da stvaranje i “konzumiranje” različitih oblika umetnosti može smanjiti nivo stresa, pozitivno uticati na samoizražavanje, blagostanje, doživljaj smisla, izražavanje i regulaciju osećanja.

Partneri manifestacije u Subotici su Zavod za javno zdravlje Subotica, Ametek doo, AIESEC organizacija, Aktiv stručnih saradnika grada Subotice, Crveni krst Subotica, Centar za lični razvoj “Spektrum”, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica, Centar za socijalni rad Grada Subotice, Dom zdravlja Subotica, Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži”, Dom učenika srednjih škola “Subotica”, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”, Gradska biblioteka Subotica, Institut za pozitivnu psihologiju, Infostud, InfostudHub, OPENS i Unicef, Psihološka edukacija “Eksploratorijum”, Psihološki centar ProAktiva, Savremena galerija Subotica, Udruženje građana “Literapia”, Udruženje “Poželi želju”, Udruženje građana “Psihoartis”, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica.

Festival mentalnog zdravlja će u Subotici biti otvoren u ponedeljak, 10. oktobra, konferencijom za medije na kojoj će se predstaviti Odbor za organizaciju Festivala mentalnog zdravlja Subotica, a sama višednevna manifestacija će biti u znaku bogatog programa.


PROGRAM

Utorak, 11. oktobar

Mini festival dečje radosti „Učimo da se družimo“
10 časova / Biznis centar “Galleria”
Organizator: Dom zdravlja Subotica – Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti sa polivalentnom patronažom

Onlajn tribina „Kultura ishrane i mentalno zdravlje“
18 časova / onlajn
Predavači: Dragana Balać, lekar specijalista higijene i psihološkinje dr Jasmina Knežević i Jelena Blanuša, autorke knjige „Psiha i hrana“
Prijave na: festival.mentalnogzdravlja@gmail.com
Organizator: Institut za javno zdravlje Vojvodine / Psihološki centar ProAktiva

Panel diskusija „Da li je mentalno zdravlje zaposlenih odgovornost poslodavca“
Predavači: Bojana Filipović, psihološkinja, specijalista za obuke i razvoj i HR biznis partner i Pavle Budinčević, senior menadžer za ljudske resurse, Ametek doo
18 časova / InfostudHub
Bez prijave
Organizatori: Infostud grupa i Ametek doo

Pozorišna predstava “Čitaš li lektire?”
20 časova / Dom učenika srednjih škola Subotica
Bez prijave / Predstava je otvorena za 100 osoba (50 učenika stanara doma i 50 posetilaca)
Organizator: Dom učenika srednjih škola Subotica

Sreda, 12. oktobar

Tribina “Kultura brige o mentalnom zdravlju odraslih i starih”
Predavači na tribini: Jelena Zimonjić i Dragica Radulović, diplomirane socijalne radnice
12 časova / Savremena galerija Subotica
Organizator: Centar za socijalni rad Grada Subotice

Biblioterapijska radionica Olvasni a sorok között – Irodalomterápiás műhely (“Čitanje između redova”)
Voditeljka radionice na mađarskom jeziku: Emőke Berényi
16 časova / Savremena galerija Subotica
Prijave na: berenyi.emoke@gmail.com (broj posetilaca ograničen na 10)
Organizator: Udruženje građana “Literapia”

Projekcija filma “Društvo mrtvih pesnika”
19.30 časova / Dom učenika srednjih škola Subotica
Bez prijave / Projekcija je otvorena za 100 osoba (50 učenika stanara doma i 50 posetilaca)
Organizator: Dom učenika srednjih škola Subotica

Četvrtak, 13. oktobar

Radionica “Kultura nenasilne komunikacije”
Radionice će voditi: psihološkinje Sanja Bačlija, Svetlana Belančić i Larisa Gvozdenović, te pedagoškinje Ivana Meandžija, Rada Čelebić, Ljiljan Mokan Bogdanović i Slađana Ivković Ivandekić
9 časova / Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“
Prijave na: sladjaii33@gmail.com / broj mesta ograničen
Organizator: Aktiv stručnih saradnika Subotica

Tribina „Kultura mentalnog zdravlja starih osoba“
Predavači: dr sc. med. Sanja Šumonja, profesorica strukovnih studija, Vesna Pejić – studentkinja i medicinska sestra u Gerontološkom centru Subotica
16 časova / Savremena galerija Subotica
Bez obavezne prijave / prostor može da primi do 40 učesnika
Organizator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

Tribina „Kultura brige o mentalnom zdravlju – antistres tehnike“
Predavač: dr sc.med. Hajnalka Požar
17 časova / Savremena galerija Subotica
Bez obavezne prijave / prostor može da primi do 40 učesnika
Organizator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

Predavanje “Volontiranje kao izlazak iz zone komfora”
Predavači: Stela Nemčev – predsednica AIESEC-a Subotica, Nikoleta Molnar – potpredsednica marketinga i prodaje, Nikolina Stanić- potpredsednica za ljudske resurse, Aleksa Adamov – potpredsednik za projekte; Mladen Ilić, psihoterapeut i dugogodišnji koordinator volontera
19 časova / Amfiteatar Ekonomskog fakulteta
Organizator: AIESEC Subotica

Petak, 14. oktobar

Projekcija filma “Povezivanje tačkica” i diskusija nakon filma
Organizatori: Dobrila Marković, pravnica, Slavica Ranisavljev Kovačev, psihološkinja
13 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Bez prijave / ograničen broj posetilaca na 50
Organizator: OPENS/Unicef

Tribina “Kultura digitalne brige o mentalnom zdravlju”
Predavači: dr Vesna Barzut, psihološkinja, dr Jasmina Knežević, psihološkinja i dr Jelena Blanuša, psihološkinja
17 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Bez prijave / ograničen broj posetilaca na 50
Organizator: Psihološki centar ProAktiva

Radionica Transzgenerációs erőforrások mobilizálása–meseterápiás műhely (“Povezivanje sa transgeneracijskim izvorima snage”)
Voditelji radionice: Ric Denč Tinde, stručna saradnica mentalne higijene, psihoterapeutkinja, i Karolina Vereš, psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja
17 časova / Centar za lični razvoj “Spektrum”
Prijave na: dencst@gmail.com / ograničen broj učesnika
Organizator: Centar za lični razvoj “Spektrum”

Predavanje “Briga o mentalnom zdravlju dece i mladih kroz razumevanje traume”
Predavač: Tijana Mijailović, psihološkinja, realizatorka edukativnih programa u CPSU Subotica
18 časova / Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
Prijave na: tijana55.mijailovic@yahoo.com / ograničen broj posetilaca na 20
Organizator: Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica

Subota, 15. oktobar

Aktivnost u prirodi: Pešačenjem do (mentalnog) zdravlja
Vodič: Zoran Vukmanov
8 časova / Daščanska šuma, Subotička peščara
Bez prijave
Organizator: Udruženje građana „Poželi želju“

Radionica A kollektívista és individualista kultúra kapcsolata a mentális egészséggel (“Povezanost kolektivističke i individualističke kulture sa mentalnim zdravljem”)
Predavač: Lidia Hugyik, psihološkinja
16 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Prijave na: hugyik.lidia17@gmail.com / broj mesta ograničen
Organizator: Udruženje građana “Psihoartis”

Psihodramska radionica “Oslobodite spontanost i kreativnost”
Voditelji radionice: Boris Telečki, psiholog, psihodramski psihoterapeut, zaposlen u Centru za savetovanje i podršku porodici pri Centru za socijalni rad Grada Subotice i Marina Parežanin, pedagoškinja, zaposlena u Centru za decu i mlade sa problemima u ponašanju pri Centru za socijalni rad Grada Subotice
18 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Obavezne prijave na: telecki@gmail.com
Organizator: Centar za socijalni rad Grada Subotice

Nedelja, 16. oktobar

Interaktivno predavanje “Kultura brige o mentalnom zdravlju u školi – pozitivno obrazovanje”
Predavači: dr Mirjana Beara, psihološkinja i dr Gorana Rakić-Bajić, psihološkinja
16 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Organizator: Institut za pozitivnu psihologiju

Pozorišna predstava Kiš teatra „Bliskost“
U predstavi nastupaju: Željana Rudić, Nemanja Dimić, Ivana Stuparević i Vuksan Burzan – glumci amateri
16 časova / Dečje pozorište
Organizator: Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”

Ponedeljak, 17. oktobar

Tribina “Uticaj interneta na mentalno zdravlje dece”
Tribinu drži Nina Davidović, psihološkinja, ispred Centra za nestalu i zlostavljanu decu
17 časova / Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Organizator: Centar za nestalu i zlostavljanu decu

Utorak, 18. oktobar

Radionica „Kultura komuniciranja – učimo da asertivno komuniciramo”
Voditelj radionice: Sandra Miles, glavna sestra u okviru polivalentne patronazne službe Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži”
16 časova / Osnovna škola „Čaki Lajoš“ / Bačka Topola
Za učenike osnovne škole
Organizator: Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži”

Radionica „Umetnost i mentalno zdravlje“
Voditelji radionice: Marijana Vasilijević, pedagoškinja i psihoterapeutkinja, Marijana Temunović, sociološkinja i edukatorka integrativne art psihoterapije
16 časova/ Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Prijave na: marijanatemunovic@gmail.com / broj mesta ograničen
Organizator: Centar za lični razvoj “Spektrum”

Predavanje “Počeci psihoterapije u Srbiji – dr Nikola Šugar”
Predavač: Jelena Zulević, psihološkinja, psihoterapeutkinja, studentkinja doktorskih studija psihologije
17 časova / Gradska biblioteka Subotica
Organizator: Psihološka edukacija “Eksploratorijum”

Sreda, 19. oktobar

Interaktivno predavanje „Umetnost kontakta”
18 časova/ Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”
Prijave na: mladen.psihoartis@gmail.com / ograničen broj posetilaca na 30
Organizator: Udruženje građana “Psihoartis”

Četvrtak, 20. oktobar

Onlajn predavanje “Mentalnim i fizičkim vežbama do duboke starosti”
Voditelj radionice: Irena Đurica, penzionerka
10 časova / onlajn, preko Zoom platforme
Organizator: Crveni krst Subotica

Stalna izložba fotografija „Zdrave misli – Zdravo telo“
10. oktobar – 16. oktobar
18.00 – 21.00 čas / Dom učenika srednjih škola Subotica

Organizator: Dom učenika srednjih škola Subotica

Podelite sa prijateljima:

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.