Debata „IT Subotica 2030“: Formirati stručnu komisiju za uređenje zaštićenog gradskog jezgra – murali, grafiti i kultura

Organizacija „IT Subotica 2030“ održala je danas, u prostorijama Infostud Hub-a, prvu debatu na temu revitalizacije i vizuelnog uređenja zapuštenih, dotrajalih fasada i pratećih infrastrukturnih objekata u zaštićenom gradskom jezgru Subotice koji bi u narednom periodu, u saradnji sa Gradom, zaštitarima, umetnicima i građanima, mogli dobiti potpuno novi izgled. Osim krečenja fasada objekata građenih u … Continue reading Debata „IT Subotica 2030“: Formirati stručnu komisiju za uređenje zaštićenog gradskog jezgra – murali, grafiti i kultura