LATINKA PEROVIĆ: SRBIJA NASTAVLJA POLITIKU SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Oktobra 1972. godine, u Srbiji je izvršena velika politička čistka: smenjeno je više od 6.000 političara, privrednika i medijskih poslenika koji su pripadali liberalnoj političkoj opciji. Zalagali su se za privredne i ekonomske reforme, modernizaciju i evropeizaciju Srbije i nekadašnje SFRJ, te uspostavljanje novih odnosa među republikama. Pored Marka Nikezića, glavno lice liberalne Srbije bila … Continue reading LATINKA PEROVIĆ: SRBIJA NASTAVLJA POLITIKU SLOBODANA MILOŠEVIĆA