“Ping-pong” stanara Braće Majer i “Vodovoda” pred gradonačelnikom Subotice

Stanari zgrada u Braće Majera u Subotici već više od godinu dana pokušavaju prepiskama sa lokalnim “Vodovodom i kanalizacijom” da reše problem neadekvatno izgrađene kanalizacije koja se izliva i, po njihovim tvrdnjama, ugrožava zdravlje. Kako do dogovora ne dolazi u prepisku su uključili i nadležne iz Gradske uprave, a na njihovo ćutanje su odgovorili obraćanjem … Continue reading “Ping-pong” stanara Braće Majer i “Vodovoda” pred gradonačelnikom Subotice