Samoorganizovani kulturni prostori kao otklon od okupiranih ustanova kulture

Da li je zatvaranje sudbina kulturnih centara u Srbiji? Da li to znači da potreba za kulturnim centrima, zapravo, ne postoji? Ili je, možda, gašenje ustanova kulture samo odraz svetonazora onih koji su danas u poziciji da donose odluke, a u čijem referentnom okviru kultura kao takva ne predstavlja vrednost koju treba čuvati? Zašto struka … Continue reading Samoorganizovani kulturni prostori kao otklon od okupiranih ustanova kulture