Lehnerova palata u Subotici, prvi objekat u Vojvodini koji najavljuje secesiju, u veoma lošem stanju (FOTO)

Najamna palata Simeona Leovića u Subotici je prvi objekat u Vojvodini koji najavljuje secesiju, a nalazi se u Parku Ferenca Rajhla 11. Njeni tvorci su čuveni arhitekta Eden Lehner (Lechner Ödön) koji je krajem 19. veka došao iz ugarske prestonice, a koga često zovu i mađarski Gaudi, i njegov kolega Đula Partoš (Pártos Gyula). Leovićeva … Continue reading Lehnerova palata u Subotici, prvi objekat u Vojvodini koji najavljuje secesiju, u veoma lošem stanju (FOTO)