Ka nasladi tumačenja – Desire Central Station 2023: O snazi sanjarske neprilagođenosti

Trajna usmerenost ka novim pozorišnim izrazima sa naglaskom na postdramski poetski ton, u značajnom odmaku od glavnotokovskog programa apriornog poricanja samostalnosti estetske forme, bez sumnje ishodi kulturnom prepoznatljivošću daleko van mesta u kojem se Desire Central Station – Međunarodni festival savremenog pozorišta odigrava. Premijerno ostvarenje „Poetika ćutanja“ u režiji Andraša Urbana namiče uverenje da postdramska … Continue reading Ka nasladi tumačenja – Desire Central Station 2023: O snazi sanjarske neprilagođenosti