Arheološko nalazište u Feketiću: Kako je reka Krivaja spojila prošlost, sadašnjost i budućnost (FOTO)

Da su čovek i reka oduvek bili i zauvek ostali u neraskidivoj sprezi, svedoče ostaci srednjevekovnog arheološkog nalazišta uz obalu Krivaje kod Feketića, za koje se smatra da datira iz perioda XI-XVI stoleća. Osim delova naselja, na ovom lokalitetu su otkriveni i ostaci crkve i grobnih mesta iz srednjeg veka, ali i grobni ostaci iz … Continue reading Arheološko nalazište u Feketiću: Kako je reka Krivaja spojila prošlost, sadašnjost i budućnost (FOTO)