Inicijativa „Svi naši tornjevi“: Međureligijski dijalog i tolerancija u funkciji izgradnje vitalne lokalne zajednice zasnovane na koheziji

Subotica, kada se radi o negovanju kulture međureligijskog dijaloga i toleranciji, može s punim pravom da posluži kao primer dobre prakse ne samo kada se radi o državnom, nego i regionalnom nivou – to je zaključak prvog okruglog stola pod nazivom „Svi naši tornjevi“, održanog 29. jula u organizaciji Centra lokalne demokratije (LDA) Subotica. Okrugli … Continue reading Inicijativa „Svi naši tornjevi“: Međureligijski dijalog i tolerancija u funkciji izgradnje vitalne lokalne zajednice zasnovane na koheziji